Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Eiropas pilsētu un reģionu attīstība, lai tās kļūtu veselīgākas, drošākas un ilgtspējīgākas

Eiropas pilsētu un reģionu attīstība, lai tās kļūtu veselīgākas, drošākas un ilgtspējīgākas

12.10.2017

Tiek prognozēts, ka vairāk nekā 80% eiropiešu 2030.gadā dzīvos pilsētvidē, vienlaikus sabiedrībai novecojot un palielinoties imigrācijai. Tādējādi ne tikai nacionālajos plānošanas dokumentos, bet arī pilsētu pārvaldībā ļoti būtiski ņemt vērā veselības un labklājības nodrošināšanas jautājumus tādās jomās kā pilsētplānošana, celtniecība, zemes lietošana, transports, zaļās zonas, ūdens  un sanitāro apstākļu nodrošināšana, atkritumu apsaimniekošana, enerģijas izmantošana u.c. 

Lai sekmētu “Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, VM sadarbībā ar SPKC, Latvijas Pašvaldību savienību, PVO pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitāti ir izveidojusi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisiju.

PVO Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities) ir pirmā programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām autoritātēm vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts arī var veidot savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, kas ir izveidots arī Latvijā, un kurā darbojas jau 112 pašvaldības. 

Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla darbība Latvijā turpinās nodrošināt veselības jautājumu iekļaušanu politisko un sociālo jautājumu darba kārtībā, kā arī sabiedrības veselības stiprināšanu lokālā līmenī. Tā uzsver vienlīdzību veselības jautājumos, vietējo pārvaldes līdzdarbību, solidaritāti, starpsektoru sadarbību un nepieciešamību pēc darbībām, kas vērstas uz veselību nelabvēlīgi ietekmējošo faktoru novēršanu.

Eiropas pilsētu un reģionu attīstība, lai tās kļūtu veselīgākas, drošākas un ilgtspējīgākas
Tiek prognozēts, ka vairāk nekā 80% eiropiešu 2030.gadā dzīvos pilsētvidē, vienlaikus sabiedrībai novecojot un palielinoties imigrācijai. Tādējādi ne tikai nacionālajos plānošanas dokumentos, bet arī pilsētu pārvaldībā ļoti būtiski ņemt vērā veselības un labklājības nodrošināšanas jautājumus tādās jomās kā pilsētplānošana, celtniecība, zemes lietošana, transports, zaļās zonas, ūdens  un sanitāro apstākļu nodrošināšana, atkritumu apsaimniekošana, enerģijas izmantošana u.c. 

Lai sekmētu “Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, VM sadarbībā ar SPKC, Latvijas Pašvaldību savienību, PVO pārstāvniecību Latvijā un Rīgas Stradiņa universitāti ir izveidojusi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisiju.

PVO Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities) ir pirmā programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām autoritātēm vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts arī var veidot savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, kas ir izveidots arī Latvijā, un kurā darbojas jau 112 pašvaldības. 

Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla darbība Latvijā turpinās nodrošināt veselības jautājumu iekļaušanu politisko un sociālo jautājumu darba kārtībā, kā arī sabiedrības veselības stiprināšanu lokālā līmenī. Tā uzsver vienlīdzību veselības jautājumos, vietējo pārvaldes līdzdarbību, solidaritāti, starpsektoru sadarbību un nepieciešamību pēc darbībām, kas vērstas uz veselību nelabvēlīgi ietekmējošo faktoru novēršanu.