Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Atkritumu apsaimniekošana
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana

12.10.2017

Deklarācijā norādīts, ka atkritumu savākšana, apsaimniekošana un transportēšana, ja tā tiek veikta neatbilstoši normatīvajiem aktiem, var izraisīt veselības traucējumus. Kā arī norādīts, ka PVO Eiropas reģionā ir ap 1,5 milj. piesārņotu teritoriju, kas nav vēl attīrītas.

Lielākā daļa jautājumu Latvijai kā ES dalībvalstij jau ir atrisināti. Šie ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esoši jautājumi. Attiecībā uz medicīnisko un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ārstniecības iestādēm ir jāievēro Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumi Nr.353 “Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas prasības”Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumu “Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām” un Ministru kabineta  2016.gada 16.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” prasības.