Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Veselības aprūpe slimnīcā
Veselības aprūpe slimnīcāĀrstēšanās dienas stacionārā

Veselības aprūpe slimnīcā

07.01.2020

Nosūtīšana uz slimnīcu:

Valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai slimnīcā, pacientu var nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan ārsts speciālists, kurš ir līgumattiecībās ar valsti, sarakstu skatīt šeit

Nosūtījumam uz slimnīcu ārsts pievieno izrakstu ar veiktajiem izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli.

Ārts izvērtē pakalpojuma saņemšanas steidzamību. Kopā ar pacientu izvēlas slimnīcu, kurā nodrošina pacientam nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu. Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv ir pieejams slimnīcu saraksts, kas ir līgumattiecībās ar valsti skatīt šeit.

Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt ārstēšanos slimnīcā neatliekamā kārtā, viņš var izsniegt nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtē medicīniskās indikācijas veselības aprūpes saņemšanai neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka nav nepieciešama ārstēšana neatliekamā kārtā, ar pacientu jāvienojas par iespējamo stacionēšanas laiku un jāinformē pacienta ģimenes ārsts. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka pacientam nav nepieciešama ārstēšanās slimnīcā, pacientam tiek noformēts stacionēšanas atteikums.

Ja pacients vēršas slimnīcā pēc savas iniciatīvas, slimnīcas uzņemšanas nodaļā veic nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtē medicīniskās indikācijas un pieņem lēmumu par veselības aprūpes sniegšanu neatliekamā kārtā. Ja slimnīcas uzņemšanas nodaļā konstatē, ka veselības aprūpe nav sniedzama neatliekamā kārtā, pacientam rakstiski jāsniedz stacionēšanas atteikums un jāinformē pacients par iespēju saņemt nepieciešamo veselības aprūpi.

Pacienta līdzmaksājumi slimnīcā:

  • 10,00 eiro - par ārstēšanos slimnīcā sākot ar otro dienu
  • 7,00 eiro - par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm; par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības
  • pacientiem, kuri ārstē tuberkulozi, kuri ārstē noteiktas infekciju slimības - no pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvoti
  • 5,00 eiro - par medicīnisko rehabilitāciju slimnīcā (sākot ar otro dienu)
  • no pacientu līdzmaksājumiem atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas skatīt šeit.

Par katru veikto maksājumu pacientam ir jāsaņem maksājumus apliecinošs dokuments (kases čeks vai stigrās uzskaites kvīts). 

Ja persona, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, nevar samaksāt slimnīcas rēķinu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.

Līdzmaksājums par ķirurģisku operāciju:

Ārstniecības iestādes var iekasēt līdzmaksājumu ne vairāk kā 31,00 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām manipulācijām.

Par ārstēšanos slimnīcā plašāk lasīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā.

Svarīgi!

Kopējās līdzmaksājuma iemaksas apmērs par katru ārstēšanās reizi vienā slimnīcā nedrīkst pārsniegt 355,00 eiro (papildu maksājumi par operācijām netiek ieskaitīti).

Pacienta līdzmaksājuma kopējā summa par ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kalendārā gadā nedrīkst pārsniegt 570,00 eiro. 

Ja pacienta iemaksu kopējā summa ir sasniegusi 570,00 eiro, pacients var vērsties Nacionālajā veselības dienestā (Rīga, Cēsu iela 31, k-31, 6.ieeja, 3.stāvs), kur izsniegs izziņu par to, ka pacients kalendārā gada laikā ir samaksājis 570,00 eiro par pacientu iemaksām. 

Uzziņai par valsts apmaksāto ārstēšanos slimnīcā var noskaidrot, sazinoties ar Nacionālo veselības dienestu: bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234, sekretariāts: 67043700, fakss: 67043701, adrese: Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, 3.stāvs, Rīga, Latvija, LV-1012, e-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv, mājaslapa: www.vmnvd.gov.lv