Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/veselibas_aprupe_es/parrobezu_direktiva/infografika_veselibas_aprupes_sanemsana_citas_es_valstis/

Infografika "Veselības aprūpes saņemšana citās ES valstīs"

07.03.2014