Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Veselības aprūpe ES > EVAK
Veselības aprūpe ESPārrobežu DirektīvaEVAK
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Veselības aprūpe ES > EVAK

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

18.04.2017

Kur var saņemt EVAK karti? 

Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) var saņemt:

Klātienē. Personīgi ierodoties Nacionālā veselības dienestā (Rīga, Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja, tālrunis 67043700) vai kādā no Nacionālā veselības dienesta nodaļām un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Iesnieguma veidlapu var saņemt un aizpildīt klātienē vai ņemt līdzi jau aizpildītu.

Pa pastu (nosūtot iesniegumu pa pastu). Ja vēlaties EVAK saņemt pa pastu, aizpildīts un personīgi parakstīts iesniegums, kura 7.punktā norādīta precīza Jūsu adrese, jānosūta aploksnē Nacionālajam veselības dienestam (Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja, Rīga, LV 1012). Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.

Pa pastu (nosūtot iesniegumu elektroniski). Ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-paraksts), to var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas EVAK tiek nosūtīta ierakstītā vēstule uz pasta nodaļu atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei. Vairāk par pieteikšanos "e-paraksts": www.eparaksts.lv

Vairāk informācijas par EVAK lasīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā "NVD pakalpojumi".

Kas ir EVAK karte?

Līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004.gada 1.maijā, Latvijas iedzīvotājiem ir pavērušās daudz plašākas iespējas ceļot un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus ārvalstīs. Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir visām ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm, kā arī Šveices Konfederācijai kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem.