Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Veselības aprūpe ES
Veselības aprūpe ESPārrobežu DirektīvaEVAK
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Veselības aprūpe ES

Veselības aprūpe ES

19.02.2018

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiesības uz sociālo drošību (sociālajiem pabalstiem un valsts apmaksāto veselības aprūpi), pārceļoties uz dzīvi citā Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk – Šveice) vai tur atrodoties sakarā ar nodarbinātību vai ceļojot, ir izstrādāta ES tiesību akti, kas koordinē visu ES, EEZ dalībvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) un Šveices dažādās sociālās drošības sistēmas:

EVAK:

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) dod tiesības saņemt neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību, īslaicīgi uzturoties citā ES dalībvalstī. Par EVAK izsniegšanu lasīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv

S1 veidlapa:

S1 veidlapa apliecina Jūsu (un/vai Jūsu ģimenes locekļu) tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj reģistrēties veselības aprūpei, ja dzīvojat vienā no ES dalībvalstīm, EEZ dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā (turpmāk - Dalībvalsts), bet esat apdrošināts citā. Veidlapa tiek izsniegta katrai personai atsevišķi. Par S1 veidlapas izsniegšanu plašāk lasīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā (www.vmnvd.gov.lv.) 

S2 veidlapa:

Lai persona varētu doties uz citu ES, EEZ dalībvalsti vai Šveices Konfederāciju (turpmāk – Dalībvalsts) ar mērķi saņemt konkrētus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, tai ir jāsaņem kompetentās iestādes atļauja, kas apliecina personas tiesības citā valstī saņemt no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Atļauja doties uz citu Dalībvalsti tiek noformēta kā S2 veidlapa. Par S2 veidlapas izsniegšanu plašāk lasīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā (www.vmnvd.gov.lv)

S3 veidlapa:

S3 veidlapu var izdot Jums (un Jūsu ģimenes locekļiem) tikai tad, ja Jūs esat bijušais pārrobežu darba ņēmējs, kas dzīvo vienā no ES, EEZ dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk – Dalībvalsts) un esat bijis pārrobežu darba ņēmējs citā Dalībvalstī. Tā nodrošina pierādījumu Jūsu (vai Jūsu ģimenes locekļu) tiesībām uz noteiktu medicīnisko aprūpi valstī, kurā Jūs strādājāt. Par S3 veidlapas izsniegšanu plašāk lasīt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā (www.vmnvd.gov.lv).