Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Veselības aprūpe ES
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Veselības aprūpe ES

Veselības aprūpe ES

02.10.2019

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiesības uz sociālo drošību (sociālajiem pabalstiem un valsts apmaksāto veselības aprūpi), pārceļoties uz dzīvi citā Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk – Šveice) vai tur atrodoties sakarā ar nodarbinātību vai ceļojot, ir izstrādāta ES tiesību akti, kas koordinē visu ES, EEZ dalībvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) un Šveices dažādās sociālās drošības sistēmas:

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK):

Vēršam uzmanību, ka EVAK izsniedz Nacionālais veselības dienests! 

EVAK dod tiesības saņemt neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību, īslaicīgi uzturoties citā ES dalībvalstī. 

Par EVAK izsniegšanu lasīt Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv.

Nacionālā veselības dienesta infografika "Eiropas veselības apdrošināšanas karte" - *png.

S veidlapas:

S1 veidlapa:

S1 veidlapa apliecina Jūsu (un/vai Jūsu ģimenes locekļu) tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un ļauj reģistrēties veselības aprūpei, ja dzīvojat vienā no ES dalībvalstīm, EEZ dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā (turpmāk - Dalībvalsts), bet esat apdrošināts citā. Veidlapa tiek izsniegta katrai personai atsevišķi. Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv lasīt plašāk par S1 veidlapas izsniegšanu

S2 veidlapa:

Lai persona varētu doties uz citu ES, EEZ dalībvalsti vai Šveices Konfederāciju (turpmāk – Dalībvalsts) ar mērķi saņemt konkrētus plānveida veselības aprūpes pakalpojumus, tai ir jāsaņem kompetentās iestādes atļauja, kas apliecina personas tiesības citā valstī saņemt no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Atļauja doties uz citu Dalībvalsti tiek noformēta kā S2 veidlapa. Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv lasīt plašāk par S2 veidlapas izsniegšanu.

S3 veidlapa:

S3 veidlapu var izdot Jums (un Jūsu ģimenes locekļiem) tikai tad, ja Jūs esat bijušais pārrobežu darba ņēmējs, kas dzīvo vienā no ES, EEZ dalībvalstī vai Šveices Konfederācijā (turpmāk – Dalībvalsts) un esat bijis pārrobežu darba ņēmējs citā Dalībvalstī. Tā nodrošina pierādījumu Jūsu (vai Jūsu ģimenes locekļu) tiesībām uz noteiktu medicīnisko aprūpi valstī, kurā Jūs strādājāt. Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv lasīt plašāk par S3 veidlapas izsniegšanu.

E104 veidlapa:

E104 veidlapa ir vienots Eiropas Savienības dokuments, kas satur informāciju par personas apdrošināšanas periodiem valstī, kura izdod veidlapu. E104 veidlapa ir personas apdrošināšanas statusu apliecinošs dokuments, kas tiek izmantots personai, pārceļoties dzīvot no vienas ES dalībvalsts uz citu, pārceļot savu apdrošināšanu uz valsti, kur pastāvīgi dzīvos un/ vai strādās. Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv lasīt plašāk par E104 veidlapas.

 

Konsultāciju jautājumos par nodrošināto veselības aprūpi ES var saņemt, sazinoties ar Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centru pa bezmaksas informatīvo tālruni: 80001234 vai e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv.