Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/sievietem/uzlabojumi_onkologisko_slimibu_diagnostika1/

Uzlabojumi onkoloģisko slimību diagnostikā

17.10.2016

No 2016.gada 1.oktobra pacientus, kuriem ir medicīniski pamatotas aizdomas par ļaundabīgu audzēju, savlaicīgākas izmeklēšanas un ārstēšanas uzsākšanai, ģimenes ārsti var nosūtīt nepieciešamo izmeklējumu veikšanai un šie izmeklējumi attiecīgai ārstniecības iestādei tiks apmaksāti pēc fakta - virs līgumos ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) noteiktā pakalpojumu apjoma (kvotas). Tas ļaus saņemt pacientam nepieciešamos izmeklējumus 10 darbadienu laikā no vēršanās ārstniecības iestādē.

Pēc diagnostisko izmeklējumu rezultātu izvērtēšanas, pamatotu aizdomu par onkoloģisku saslimšanu gadījumā, ģimenes ārsts (vai ģimenes ārsta prakses māsa), vienojoties ar pacientu, pieteiks pacienta apmeklējumu specializētā onkoloģiskajā ārstniecības iestādē.

Šāda pacientu pieteikšana veicinās prioritāru pieteikšanu uz pakalpojuma saņemšanu, novirzot šos pacientus no kopējās pacientu plūsmas un ļaujot plānot īpaši agrīnai onkoloģisko pacientu diagnostikai nepieciešamos resursus. Ārstniecības iestādei pacienta konsultācija būs jānodrošina 10 darbadienu laikā no pierakstīšanās dienas. Arī šādā gadījumā par pakalpojumu tiks apmaksāts ārstniecības iestādēm pēc fakta – virs līgumos ar NVD noteiktā pakalpojumu apjoma (kvotas).

Aicinām iepazīties ar Nacionālā veselības dienesta sagatavoto infografiku, kas soli pa solim atspoguļo jauno kārtību par uzlabopjumiem pacientiem ar aizdomām par onkoloģiskām slimībām (izdruka - *pdf.):