Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Sievietēm > Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās

Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās

21.03.2019

Ja iestājusies nevēlama grūtniecība, sieviete ir izvēles priekšā. Pieņemot lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu, ir svarīgi situāciju rūpīgi pārdomāt, neļauties pirmajām emocijām un izprast pieņemtā lēmuma neatgriezeniskumu.

Šajā sarežģītajā situācijā atbalstu bieži vien var rast to pārrunājot ar kādu cilvēku, kuram uzticaties, piemēram, ārstu, psihologu, arī tuviniekiem un draugiem, vai vērsties pēc palīdzības organizācijās, kas sniedz atbalstu sievietēm krīzes situācijās.    

Izvēle saglabāt vai pārtraukt grūtniecību ir sievietes rokās. Tikai sieviete pati konkrētajā situācijā var izvērtēt visus “par” un “pret” un pieņemt lēmumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas svarīgi ir iegūt iespējami plašu informāciju par grūtniecības pārtraukšanas (aborta) procedūru, par tā norisi un iespējamiem sarežģījumiem, ieklausīties savās sajūtās un apsvērt dažādus risinājumus. 

Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO), pamatojoties uz vadlīnijām Safe abortion: technical and policy guidance for health systems2 (Drošs aborts – tehniskie un politikas ieteikumi veselības aprūpes sistēmām), ieteikumi grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas jautājumā:

1. PVO iesaka valstīm un citiem veselības pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt to, lai ar abortu saistītā aprūpe tiktu veikta ar cieņu pret sievietēm kā lēmuma pieņēmējām.

Nogaidīšanas laiki nedrīkst apdraudēt sieviešu piekļuvi drošiem, likumīgiem aborta pakalpojumiem.

Valstīm jāapsver tādu gaidīšanas laiku izslēgšana, kas nav saistīti ar medicīniskām indikācijām, un pakalpojumu paplašināšana, lai ātri sniegtu pakalpojumus visām sievietēm, kurām tie pienākas.

2. PVO iesaka veikt ar informēšanu, konsultēšanu un abortu saistītās procedūras, cik ātri vien iespējams un bez liekas kavēšanās. Informēšana un padoma sniegšana var būt ļoti svarīga, lai sieviete spētu apsvērt savas iespējas un pieņemt lēmumu bez ārēja spiediena.

Daudzas sievietes ir izšķīrušās par abortu, pirms tās griežas pie veselības aprūpes speciālista, un šis lēmums jāņem vērā, nepakļaujot sievieti obligātām konsultācijām. Padoms sievietēm, kuras to vēlas saņemt, jāsniedz, pamatojoties uz brīvprātību, konfidencialitāti, bez norādīšanas, un personai, kas sniedz padomu, jābūt apmācītai.

Ja sieviete izšķiras par abortu, veselības aprūpes darbiniekam jāizskaidro viņai visas juridiskās prasības tā veikšanai. Lēmuma pieņemšanai sievietei jādod tik daudz laika, cik viņai tas nepieciešams, pat tad, ja šai gadījumā viņai vēlreiz jādodas uz ārstniecības iestādi.

Tomēr jāizskaidro, kādas priekšrocības drošības ziņā ir abortam mazākā gestācijas vecumā, salīdzinot ar vēlāk veiktu abortu. Kad sieviete lēmumu ir pieņēmusi, aborts jāveic, cik ātri vien iespējams. 

Rakstā izmantotie infomācijas avoti: 

1Buklets "Aborts" autors "Papardes zieds"

2Safe abortion: technical and policy guidance for health systems - *pdf.