Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/planveida_veselibas_aprupe/par_valsts_apmaksato_endoprotezesanas_operaciju/

Par valsts apmaksāto endoprotezēšanas operāciju

17.01.2018

Ministru kabineta noteikumi par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību* nosaka, ka no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas endoprotezēšanas operācijas. Ārstniecības iestādes, kuras veic plānveida endoprotezēšanas operācijas, veido gaidīšanas rindas:

- endoprotezēšanai steidzamības kārtā ar ārstu konsilija lēmumu;
- endoprotezēšanai ar 50% endoprotezēšanas izdevumu apmaksu (pacients var rakstiski vienoties ar ārstniecības iestādi par operācijas veikšanu paātrinātā kārtā, sedzot 50% no endoprotezēšanas operācijas izdevumiem);
- endoprotezēšanai vispārējā kārtībā. 

Nacionālais veselības dienests slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī piešķir finanšu līdzekļus atbilstoši noslēgtajam līgumam, kalendāra gada sākumā. Ārstniecības iestādes pienākums ir plānot pakalpojumu sniegšanu pa periodiem, nodrošinot pacientiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību visa gada laikā.

Ārstniecības iestādes veido plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju gaidīšanas rindas (tajā skaitā, endoprotezēšanas operācijām), savstarpēji vienojoties ar pacientu par konkrētu laiku, kad viņš pakalpojumu saņems.

Veicot valsts apmaksātu operāciju diennakts stacionārā pacientam ir jāmaksā valstī noteiktā pacienta iemaksa – 10,00 eiro diennaktī (sākot no otrās dienas), kā arī papildus ārstniecības iestāde ir tiesīga iekasēt līdzmaksājumu līdz 31,00 eiro par vienā stacionēšanās reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām.

Informāciju par valsts apmaksātas endoprotezēšanas operācijas saņemšanas kārtību, var noskaidrot, piezvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst.8:30 līdz 17:00) vai plašāk lasīt dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.

Nosūtījumu valsts apmaksātas gūžas endoprotezēšanas operācijas veikšanai var izsniegt ārsts, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu - skatīt šeit, izvērtējot pacienta veselības stāvokli un medicīniskās indikācijas.

Savukārt, lai noskaidrotu atteikuma pamatojumu pierakstam uz valsts apmaksātu endoprotezēšanas operāciju, aicinām vērsties pie konkrētās ārstniecības iestādes administrācijas.

Ja rodas pamatotas šaubas par ārstniecības iestādes darbības tiesiskumu (tajā skaitā atteikuma pamatojumu pierakstam uz valsts apmaksāta pakalpojuma saņemšanu), ar detalizētu iesniegumu aicinām vērsties Veselības inspekcijā – Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālr. 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, mājaslapa: www.vi.gov.lv

 

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” nosaka veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kas tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī kārtību, kādā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi.