Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Personas atļauja orgānu izmantošanai pēc nāves

Personas atļauja orgānu izmantošanai pēc nāves

07.01.2020

Nostāju par orgānu izmantošanu transplantācijai varēs paust E-veselības sistēmā

Saeima trešajā – galīgajā - lasījumā 2019.gada 16.maijā pieņēma grozījumus likumā par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā1, kas paredz katrai pilngadīgai personai tiesības savas dzīves laikā izteikt gribu aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, izdarot atzīmi vienotajā veselības nozares elektroniskajā sistēmā (E-veselības sistēmā). Šāda iespēja tiks nodrošināta no 2021.gada 1.februāra. Plašāk lasīt www.saeima.lv.

Saeimas pieņemtie grozījumi minētajā likumā paredz, ka līdz 2021.gada 31.janvārim personas griba aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves tiek fiksēta Iedzīvotāju reģistrā, iesniedzot iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. 

Līdz 2021.gada 31.janvārim ārstniecības iestādei (audu un orgānu ieguves centram) ir pienākums noskaidrot mirušās personas dzīves laikā pausto gribu aizliegt vai atļaut izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, ieskatoties Iedzīvotāju reģistrā.

 
Orgānu ziedošana un transplantācija:
 
Donors ir persona, kas ziedo vienu vai vairākus orgānus transplantācijai (no personas organisma ticis izņemts orgāns tā pārstādīšanai citai personai – recipientam). Orgānus transplantācijai ir iespējams saņemt gan no dzīva, gan miruša donora. Jebkura dzīva vai miruša cilvēka ķermeņa audu un orgānu izņemšana notiek stingri ievērojot izteikto piekrišanu vai aizliegumu un tai ir bezpeļņas raksturs. Orgānus izņemt no dzīva donora (piemēram, nieri) var tikai ar viņa rakstveida piekrišanu. Dzīvam orgānu donoram, kurš savas dzīves laikā jau ir ziedojis kādu orgānu, ir tiesības līdz mūža beigām saņemt valsts garantēto medicīnisko palīdzību bez maksas2.  
 
Orgānu transplantācija no miruša donora:
 
Katram rīcībspējīgam cilvēkam ir tiesības aizliegt vai atļaut sava ķermeņa izmantošanu pēc nāves, noformējot iesniegumu par atļauju vai aizliegumu izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves3
Miruša cilvēka ķermeni, audus un orgānus aizliegts izmantot pret viņa dzīves laikā izteikto gribu.
 
Par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves:
 
Par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, persona iesniegumu iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk - PMLP), lai Iedzīvotāju reģistrā iekļautu ziņas par personas dzīves laikā izteikto gribu. Iesnieguma veidlapa pieejama PMLP tīmekļa vietnē www.pmlp.gov.lv, skatīt šeit.
 
Iesniegumu iespējams iesniegt:
Pēc iesnieguma saņemšanas PMLP, atbilstoši personas iesniegumā izteiktajai gribai, ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves aktualizē Iedzīvotāju reģistrā4.
 
Katrai personai savas dzīves laikā ir iespēja mainīt savu izdarīto izvēli.

Situācijās, kad Iedzīvotāju reģistrā nav ziņu par mirušā cilvēka aizliegumu vai atļauju izmantot tā ķermeni, audus un orgānus pēc nāves, šā cilvēka tuviniekiem (laulātajam, vecākiem, pilngadīgajiem bērniem, brāļiem vai māsām) ir tiesības rakstveidā informēt ārstniecības iestādi (audu un orgānu ieguves centrus) par viņa dzīves laikā izteikto gribu5

 


 

Normatīvie akti: