Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/paliativa_aprupe/

Paliatīvā aprūpe

06.07.2017

Paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša to pacientu aprūpe, kuru izārstēšana vairs nav iespējama, un kurā prioritāra ir sāpju un citu simptomu, sociālo, psiholoģisko un garīgo problēmu kontrole, ņemot vērā, ka paliatīvā aprūpe savā pieejā ir starpdisciplināra un aptver pacientu, ģimeni un apkārtējo sabiedrību un nodrošina pacientam nepieciešamās vajadzības neatkarīgi no vietas, kur viņš atrodas – gan mājās, gan slimnīcā, ar nolūku saglabāt labāko iespējamo dzīves kvalitāti, līdz iestājas nāve.

Lai saņemtu valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi slimnīcā (pie noteiktām saslimšanām), nepieciešams ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījums. Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv ir pieejams slimnīcu saraksts, kurās nodrošina paliatīvo aprūpi, skatīt šeit.
 
Lai iegūtu informāciju par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību, var  zvanīt uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darbdienās no plkst.8:30 līdz 17:00).
 
Vairākās ārstniecības iestādēs tiek piedāvātas īslaicīgās sociālās aprūpes gultas. Lai saņemtu plašāku informāciju par īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu, jāvēršas savas pilsētas pašvaldības sociālajā dienestā.