Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Bērna droša pārvadāšana automašīnā

Bērna droša pārvadāšana automašīnā

10.07.2017

Saistībā ar Veselības ministrijas 2012.gada nogalē organizēto sabiedrības informēšanas kampaņu par bērnu traumatismu un zīdaiņu pēkšņās nāves sindromu (ZPNS) tika aktualizēts jautājums par bērnu sēdeklīšu pareizu lietošanu, lai pēc iespējas efektīvāk samazinātu bērnu traumatisma iespēju automašīnā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā.

Saskaņā ar ASV Slimību kontroles un novēršanas centra (Centers for Disease Control and Prevention, turpmāk - CDC) sniegto informāciju, bērna augumam, vecumam un svaram atbilstoša automašīnas sēdeklīša lietošana nelaimes gadījumā var samazināt nopietnu traumu un nāvējošu ievainojumu gūšanas iepējamību vairāk kā par 50%. Kā liecina CDC veikto pētījumu dati, biežākie iemesli bērnu bojāejai ceļu satiksmes negadījumā ir braukšana automašīnā, kuru vada autovadītājs alkohola reibumā, drošības jostu nelietošana (kas nereti ir saistīts arī ar paša autovadītāja paradumu nelietot drošības jostu), kā arī nepareiza vai neatbilstoša bērnu drošības sēdeklīša lietošana (1).

Ir pierādīts, ka bērnu auto sēdeklīšu lietošana var samazināt bērna bojāejas risku par 71% zīdaiņiem un par 54% bērniem vecumā no 1 līdz 4 gadiem (1). Tādēļ, lai jau savlaicīgi nodrošinātos ar visām nepieciešamajām lietām, arī bērnu drošības sēdeklīti vajadzētu iegādāties jau pirms bērna dzimšanas, lai pirmo reizi dodoties mājās, to varētu izmantot. Ja nav iespējas sēdeklīti nopirkt, to var īrēt vai aizņemties.

Latvijā Ministru kabineta noteikumi Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” paredz, ka ja transportlīdzekļos, kuru sēdvietas aprīkotas ar drošības jostām, ved bērnus, kuru augums nepārsniedz 150 cm, jālieto viens no šādiem drošības līdzekļiem: bērnam jāatrodas viņa vecumam un svaram atbilstošā bērnu sēdeklītī un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu vai bērnam jāsēž uz viņa vecumam un svaram atbilstoša paliktņa un jābūt piesprādzētam ar drošības jostu.

Šobrīd patērētājiem tiek piedāvāti divu veidu bērnu auto sēdeklīši, kur bērns tiek sēdināts ar seju braukšanas virzienā vai ar seju pretēji braukšanas virzienam (t.i. atmuguriski). Ja šādus sēdeklīšus novieto uz priekšējā auto sēdekļa, ir jāpārliecinās, ka ir atslēgts auto gaisa spilvens. Speciālistu viedokļi atšķiras attiecībā uz bērnu vecumu, līdz kuram tie būtu jāpārvadā sēdeklītī, kur bērna seja vērsta pretēji braukšanas virzienam. Pastāv uzskats, ka vismaz līdz divu gadu vecumam bērni būtu jāpārvadā sēdeklīšos, kur bērna seja vērsta pretēji braukšanas virzienam, jo šajā vecumā bērna galva ir relatīvi lielāka, ar lielāku masu, un tas rada papildus risku muguras smadzeņu traumai trieciena gadījumā (1),(2).

Šādas pozīcijas sēdeklīši būtu drošāki arī vecākiem bērniem (līdz 4 gadu vecumam), bet Latvijā ne vienmēr tie ir pieejami un nav arī īpaši populāri. Turpretim Zviedrijā bērnu sēdeklīši ar seju pretēji braukšanas virzienam (t.i. atmuguriski) bērniem ir ieviesti jau no 20.gadsimta 60-tajiem gadiem, tādēļ Zviedrijā ir liela pieredze šajā jomā un automašīnās šādi sēdeklīši tiek izmantoti arī bērniem, kuru svars pārsniedz 25 kg  (t.i., bērniem virs četru gadu vecuma).

Latvijas normatīvajos aktos nav noteikts, kāda tieši tipa bērnu sēdeklīši ir jālieto, līdz ar to izvēle paliek pašu vecāku ziņā. Svarīgi ir atcerēties, ka bērna auto sēdeklītim ir jābūt atbilstošam bērna svaram un vecumam, un sēdeklītis ir jāuzstāda atbilstoši ražotāja norādēm. Šī informācija ir pieejama auto sēdeklīša marķējumā.

Automašīnā pārvadājot bērnus, kas jau ir lielāki, lai izmantotu bērnu drošības sēdeklīšus (t.i. vecumā no 4 līdz 8 gadiem), bet kuru auguma garums ir mazāks par 150 cm, ir jālieto uz automašīnas sēdekļa novietojamu speciālu paliktni, bērnu piesprādzējot ar drošības jostu. Savukārt, pārvadājot bērnus, kas sasnieguši 8 gadu vecumu vai kuru auguma garums ir vismaz 150 cm, ir jālieto automašīnas drošības jostas (1).

Ir svarīgi atcerēties, ka drošības apsvērumu dēļ bērnus līdz 13 gadu vecumam ieteicams sēdināt automašīnas aizmugurējā sēdeklī, vēlams sēdekļa vidus daļā, jo tā ir visdrošākā vieta automašīnā (1).

Rietumeiropas valstīs ir pieņemts, ka veselības aprūpes personālam ir pienākums informēt jaunos vecākus par nepieciešamību iegādāties bērnu sēdeklīti un neļaut vest mājās jaundzimušos, ja vecāki nav nodrošinājušies ar bērnu sēdeklīti. Latvijā šādas obligātas prasības ārstniecības personālam nav, tādēļ jauno vecāku informēšana ir atkarīga no ārstniecības personāla iniciatīvas.

Kā liecina pieredze, atbilstoša likumdošana, bērnu sēdeklīšu pieejamība, kā arī atbalstošas sabiedrības izglītošanas kampaņas ir efektīvs veids, kā palielināt bērnu sēdeklīšu lietošanu. Arī Rīgā ir notikušas informatīvās kampaņas par šo tēmu, un tajās iesaistījās taksometru vadītāji, kuru automašīnas tika speciāli aprīkotas ar šādu sēdeklīti.

Raksts "Bērna droša pārvadāšana automašīnā" - skatīt šeit.


Informācijas avoti:

(1) Centers for Disease Control and Prevention. Injury Prevention&Control: Motor Vehicle Safety - skatīt šeit (angļu valodā)

(2) Royal Society for Prevention of Accidents. Types of Child Seats - skatīt šeit (angļu valodā)