Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Pacienta tiesības un pienākumi > Kur vērsties, lai saņemtu pacienta medicīnisko dokumentāciju?

Pacienta medicīniskā dokumentācija

21.02.2019

Vai pacientam ir tiesības pieprasīt un saņemt savas medicīniskās dokumentācijas izrakstus?

Pacientu medicīniskās kartes ir ārstniecības iestāžu īpašums, tomēr atbilstoši Pacientu tiesību likumam pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, tiesības pieprasīt un saņemt savas medicīniskās dokumentācijas izrakstus.

Izrakstus, norakstus un kopijas pacients saņem triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.

Pacientam, mainot ģimenes ārstu, ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu (Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 6.punkts). Ņemot vērā to, ka saskaņā ar šo noteikumu 35.8.apakšpunktu - ģimenes ārstam jānodrošina medicīnisko ierakstu, kas veikti ambulatorā pacienta medicīniskajā kartē, glabāšana 40 gadus pēc pēdējā veiktā ieraksta, mainot ģimenes ārstu, nevar tikt izsniegti medicīniskās dokumentācijas oriģināli.

Līdz ar to ģimenes ārsts pēc pacienta vai pacienta izraudzītā ģimenes ārsta pieprasījuma sniedz pilnīgu medicīnisko informāciju par pacientu, izsniedzot izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa 027/u) vai pacienta ambulatorās medicīniskās kartes kopiju (medicīniskās dokumentācijas kopēšana ir maksas pakalpojums), vai citā, abām pusēm pieņemamā, veidā.

Kur var uzzināt savu dzimšanas laiku?

Veselības ministrija neveic personu dzimšanas datu uzskaiti un glabāšanu.

Šos datus iespējams uzzināt ārstniecības iestādē, kurā esat dzimis. Gadījumā, ja ārstniecības iestāde vairs nepastāv (ir likvidēta), par medicīnisko dokumentāciju var interesēties Personāla dokumentu valsts arhīvā (Rīga, Jūrmala) vai pēc teritoriālās piederības Zonālajā valsts arhīvā.