Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Pacienta tiesības un pienākumi > Iesniegums Ārstniecības riska fondam

Iesniegums Ārstniecības riska fondam

06.01.2020

Ārstniecības riska fonda mērķis ir sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā, kas ir ievērojami pieejamāks un ātrāks, ja mediķu vainas dēļ viņa dzīvībai vai veselībai nodarīts kaitējums.

Savukārt ārstniecības personām - nodrošināt iespēju aizsargāt savas profesionālās darbības un tās iespējamo seku risku.
 
No 2019.gada 1.janvāra atlīdzības pieprasījumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu par atlīdzības izmaksām no Ārstniecības riska fonda veic Veselības inspekcija.
 
Tādējādi iedzīvotājiem ar iesniegumu par atlīdzības pieteikumu Ārstniecības riska fondā ir jāvēršas Veselības inspekcijā. Plašāku informāciju par pieteikuma iesniegšanu un izskatīšanu Ārstniecības riska fondā aicinām lasīt Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv. Konsultāciju par iesnieguma iesniegšanu var saņemt, piezvanot uz Veselības inspekcijas informatīvo tālruni 67081600 (darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00), vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv.
 
Atlīdzības izmaksu uz iesniedzēja bankas kontu atbilstoši Veselības inspekcijas lēmumam turpina nodrošināt Nacionālais veselības dienests.
 
Kādos gadījumos ir iespējams saņemt atlīdzību?
 
Pacientam ir tiesības uz:
  • atlīdzību par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu (arī morālo kaitējumu), kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā;
  • atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar ārstniecību, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības personas vai apstākļu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta dzīvībai vai veselībai. 

Raksts no "Praktiskais likumdošanas ziņnesis" par atlīdzības saņemšanas kārtību no Ārstniecības riska fonda - *pdf.