Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Pacienta līdzmaksājumi > Atbrīvojums no pacienta līdzmaksājumiem

Atbrīvojums no pacienta līdzmaksājumiem

13.05.2019

Ja veikto pacienta līdzmaksājumu kopsumma kalendāra gada laikā ir sasniegusi 570,00 eiro, tad pacients var saņemt atbrīvojumu no turpmāko pacienta līdzmaksājumu veikšanas attiecīgajā gadā (kalendāra gada ietvaros)*.

Derīgi ir tikai tie maksājuma dokumenti (čeki), kuros uzrādīts, ka veikts "pacienta līdzmaksājums" par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu.

Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās iemaksas veselības centros, ārstu praksēs, slimnīcās, ieskaitot arī pacienta iemaksu par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā.

Pacientam jāseko šo līdzmaksājumu summai, saglabājot maksājuma dokumentus (kases čekus vai stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem obligāti jābūt uzrādītam:

  • pacientam vārdam un uzvārdam;
  • personas kodam;
  • ārstniecības iestādei.

Iesniegumu par atbrīvojumu no turpmāko pacienta līdzmaksājumu veikšanu iesniegt Nacionālajā veselības dienestā. Iesnieguma paraugs pieejams Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē www.vmnvd.gov.lv - skatīt šeitSaņemot no pacienta iesniegumu un maksājumus apliecinošus dokumentus, Nacionālais veselības dienests izsniedz izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu maksāšanas līdz kalendārā gada beigām.

Konsultāciju jautājumos par atbrīvojumu no pacienta līdzmaksājumiem var saņemt, sazinoties ar Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centru - bezmaksas tālrunis: 80001234, e-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv

 

Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"