Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Atbrīvojums no pacienta iemaksām

Atbrīvojums no pacienta iemaksām

06.04.2016

Valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”.

Noteikumu Nr.1529. 22.pants paredz, ja veikto pacienta iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā ir sasniegusi 569,15 eiro, tad no turpmākās pacienta iemaksu maksāšanas konkrētajā gadā pacients ir atbrīvots.

Pacienta iemaksu kopsummā tiek ņemtas vērā veiktās iemaksas veselības centros, ārstu praksēs, slimnīcās, ieskaitot arī pacienta iemaksu par diagnostiskajiem izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā, kā arī apdrošinātāja segtās pacienta iemaksas.

Derīgi ir tikai tie maksājuma dokumenti (čeki), kuros uzrādīts, ka veikta "pacienta iemaksa" par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu. Līdzmaksājums par veiktajām operācijām netiek ņemts vērā, aprēķinot pacienta iemaksu kopsummu.

Pacientam jāseko šo iemaksu summai, saglabājot maksājuma dokumentus (kases čekus vai stingrās uzskaites kvītis), uz kuriem obligāti jābūt uzrādītam:

pacientam vārdam un uzvārdam;
personas kodam;
ārstniecības iestādei.

Iesniegumu par atbrīvojumu no pacienta iemaksām iesniegt Nacionālajā veselības dienestā. Iesnieguma paraugs pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā //www.vmnvd.gov.lv/ - skatīt šeit.

Saņemot no pacienta iesniegumu un maksājumus apliecinošus dokumentus, Nacionālais veselības dienests izsniedz izziņu par atbrīvojumu no pacienta iemaksu maksāšanas līdz kalendārā gada beigām.