Jūs atrodaties šeit: Tava veselība
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība

Tava veselība

07.01.2020

Tiesības uz veselību ir viena no cilvēka pamattiesībām.

Latvijas Republikas Satversmes 111.pantā ir noteikts, ka „valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu”. Savukārt, katra cilvēka individuāla atbildība ir visu valsts nodrošināto iespēju izmantošana savas veselības saglabāšanā.

Veselība kā viena no pamatvērtībām ir cilvēka dzīves kvalitātes, viņa ģimenes un arī sabiedrības labklājības pamats. Veselīga sabiedrība ir produktīvas un ražīgas ekonomikas un valsts attīstības pamats – tātad sabiedrības veselība ir nozīmīga sabiedrības ilgtspējīgas attīstības pamatnozare un viens no sabiedrības organizētas darbības veidiem, lai aizsargātu, veicinātu un atjaunotu cilvēku veselību* (*Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam).

Pacientu tiesību likuma mērķis ir veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, sekmējot pacienta aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē, kā arī nodrošināt viņam iespēju īstenot un aizstāvēt savas tiesības un intereses.

Valsts apmaksātas veselības aprūpes saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas samaksas kārtība”

Pirms doties pie ārsta, lai saņemtu valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, maksājot tikai pacienta līdzmaksājumi, ir jānoskaidro:

Konsultāciju jautājumos par valsts sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt, sazinoties ar Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centru pa bezmaksas informatīvo tālruni: 80001234 vai e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv.