Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/medikamenti/kompensejamie_medikamenti1/

Kompensējamie medikamenti

06.07.2017

Zāļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamos medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti Kompensējamo zāļu sarakstā (KZS).

Zāles un medicīniskās ierīces, kas ir iekļautas valsts Kompensējamo zāļu sarakstā, tiek apmaksātas 100 %, 75 % un 50 % apmērā - atkarībā no pacientam noteiktās diagnozes.

Tas sastāv no:

  • A saraksta, kurā iekļauti līdzvērtīgas efektivitātes medikamenti;
  • B saraksta, kurā iekļautajiem medikamentiem KZS nav līdzvērtīgas efektivitātes zāļu.
  • C saraksta, kurā tiek iekļautas zāles, kuru izmaksas viena pacienta ārstēšanai gadā pārsniedz 4268,62 eiro un ražotājs zāļu kompensācijas izdevumus noteiktam pacientu skaitam apņemas segt no saviem līdzekļiem.

Ir arī M saraksts, no kura ārsts var izvēlēties zāles grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām un bērniem līdz 24 mēnešu vecumam (stājās spēkā ar 2012.gada 1.septembri). M sarakstā iekļautās zāles valsts kompensē:

  • bērniem līdz 24 mēnešu vecumam ar kompensācijas apmēru 50%;
  • grūtniecēm un sievietēm līdz 42 pēcdzemdību perioda dienām ar kompensācijas apmēru 25%.

Saņemot kompensējamās zāles vai medicīniskās ierīces ar 100% kompensāciju, aptiekā pacientam jāpiemaksā 0,71 eiro par katru recepti. Šis maksājums nav jāveic par receptēm, kas izrakstītas bērniem līdz 18 gadu vecumam; ja zāļu aptiekas cena ir līdz 4,27 eiro; trūcīgajām personām.

Plašāka informācija par valsts kompensējamiem medikamentiem lasiet Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Kompensējamie medikamenti".