Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Jauniešiem > Psihiskā veselība
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība > Jauniešiem > Psihiskā veselība

Jaunieša psihiskā veselība

05.09.2019

Psihiskā veselība ir daļa no vispārējās veselības. Tā parāda:

  • kā Tu jūties, domā un uzvedies;
  • kā reaģē uz  veiksmēm vai neveiksmēm ikdienas dzīvē;
  • kādas ir Tavas domas par sevi un savu dzīvi;
  • kā Tu redzi sevi nākotnē;
  • kā Tevi ietekmē stress;
  • kā Tu tiec galā ar negatīviem notikumiem savā dzīvē;
  • kāda ir Tava pašapziņa un pašpaļāvība.

Visi cilvēki ik pa laikam sastopas ar psihiskās veselības traucējumiem – tādām kā skumju sajūta, raizes, dusmas, bailes un bēdas, tās ir saprotama reakcija uz negatīvu notikumu dzīvē un parasti neilgst ļoti ilgi. Taču, ja šīs sajūtas turpinās ilgu laiku, kļūstot par neatņemamu sastāvdaļu ikdienas dzīvē, rodas psihiskās veselības problēmas.

Psihiskās veselības problēmas ir saistītas ar individuālās uzvedības, emocionālā un kognitīvā (izzināšanas) modeļa izmaiņām, kuras saistītas ar disstressu (kaitīgu un neveselīgu stresu), ciešanām vai neveiksmēm vienā vai vairākās dzīves jomās.

Psihisko saslimšanu izcelsmē galvenā loma ir trīs faktoriem:

  • bioloģiskajai predispozīcijai (iedzimtībai, viegliem smadzeņu organiskiem bojājumiem);
  • kaitīgiem ārējiem faktoriem (ietekmējošiem psihes attīstību pēc piedzimšanas);
  • iegūtai negatīvai dzīves pieredzei (atmiņas, emocijas, domāšanas veids, identitāte), kas izveido noteiktu paštēlu un priekšstatu par apkārtējo pasauli.

Psihiskās veselības traucējumu gadījumos var būt viena vai otra faktora pārsvars, tomēr biežāk darbojas visu faktoru mijiedarbība.

Lai Tu būtu apmierināts ar dzīvi, ar sevi, ar apkārtējo pasauli liela nozīme ir Tavai attieksmei pret savu un līdzcilvēku veselību.

Un vēl – atceries, harmoniskas, mierīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem var būtiski mazināt iespēju tikt pie garīgās veselības problēmām, taču vispirms ir jāsāk pašam no sevis – veido harmoniju sevī.

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv ir pieejami:

Veselības ministrija kopā ar Labklājības ministriju 2019.gadā piedalījās sarunu festivālā "Lampa" (Cēsis, 28.-29.jūnijs), lai divas dienas ar ekspertiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un dažādu nozaru pārstāvjiem runātu par līdzcilvēkiem - cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas “Iesaistes telts” moto bija “Spēks. Drosme. Enerģija” - drosme runāt, drosme tuvoties, drosme būt un dzīvot nekaunoties. Kopā ar nozaru vadošajiem ekspertiem profesoru Dr.med. Māri Taubi, profesori Dr.med. Guntu Ancāni, bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, sociālo darbinieci Lailu Balodi, teologu Induli Paiču un citiem ekspertiem notika sarunas par psihisko veselību, garīga rakstura traucējumiem un izdegšanu, atkarībām un depresiju, mobingu skolā un internetā, kā arī par atbalstu un palīdzības saņemšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Video ar ekspertu sarunām skatīt šeit.