Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/jauniesiem/gariga_veseliba1/

Jauniešu garīgā veselība

07.07.2017

Garīgā veselība ir daļa no jauniešu vispārējās veselības. Tā parāda:

  • kā Tu jūties, domā un uzvedies;
  • kā reaģē uz  veiksmēm vai neveiksmēm ikdienas dzīvē;
  • kādas ir Tavas domas par sevi un savu dzīvi;
  • kā Tu redzi sevi nākotnē;
  • kā Tevi ietekmē stress;
  • kā Tu tiec galā ar negatīviem notikumiem savā dzīvē;
  • kāda ir Tava pašapziņa un pašpaļāvība.

Visi cilvēki ik pa laikam sastopas ar garīgās veselības traucējumiem – tādām kā skumju sajūta, raizes, dusmas, bailes un bēdas, tās ir saprotama reakcija uz negatīvu notikumu dzīvē un parasti neilgst ļoti ilgi. Taču, ja šīs sajūtas turpinās ilgu laiku, kļūstot par neatņemamu sastāvdaļu ikdienas dzīvē, rodas garīgās veselības problēmas.

Garīgās veselības problēmas ir saistītas ar individuālās uzvedības, emocionālā un kognitīvā (izzināšanas) modeļa izmaiņām, kuras saistītas ar disstressu (kaitīgu un neveselīgu stresu), ciešanām vai neveiksmēm vienā vai vairākās dzīves jomās.

Garīgo saslimšanu izcelsmē galvenā loma ir trīs faktoriem:

  • bioloģiskajai predispozīcijai (iedzimtībai, viegliem smadzeņu organiskiem bojājumiem);
  • kaitīgiem ārējiem faktoriem (ietekmējošiem psihes attīstību pēc piedzimšanas);
  • iegūtai negatīvai dzīves pieredzei (atmiņas, emocijas, domāšanas veids, identitāte), kas izveido noteiktu paštēlu un priekšstatu par apkārtējo pasauli.

Garīgās veselības traucējumu gadījumos var būt viena vai otra faktora pārsvars, tomēr biežāk darbojas visu faktoru mijiedarbība.

Lai Tu būtu apmierināts ar dzīvi, ar sevi, ar apkārtējo pasauli liela nozīme ir Tavai attieksmei pret savu un līdzcilvēku veselību.

Un vēl – atceries, harmoniskas, mierīgas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem var būtiski mazināt iespēju tikt pie garīgās veselības problēmām, taču vispirms ir jāsāk pašam no sevis – veido harmoniju sevī.

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv ir pieejami informatīvie materiāli un infografikas par psihiskās veselības veicināšanu, skatīt šeit.