Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/tava_veseliba/gimenes_arsti/gimenes_arsta_aizvietosana/

Ģimenes ārsta aizvietošana

06.04.2016

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1529*, ģimenes ārsta pacients ir arī pie cita ģimenes ārsta reģistrēts pacients, kas vērsies pie ģimenes ārsta kā pie pacienta ģimenes ārsta aizvietotāja.
 
Ģimenes ārsts nodrošina pacientu ar informāciju par ģimenes ārsta sniegto primārās veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību ģimenes ārsta darba laikā, ārpus darba laika un aizvietošanas gadījumā, kā arī ar infor­māciju par citu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām. Ģimenes ārsts nodrošina, ka viņa darbavietā ir publiski pieejama informācija par aizvietošanu.
 

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” nosaka veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kas tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī kārtību, kādā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi.