Jūs atrodaties šeit: Tava veselība
Jūs atrodaties šeit: Tava veselība

Informācija par obligātajām prasībām peldvietās

10.05.2012

Oficiāli atzītas peldvietas ir izveidotas un apsaimniekotas, atbilstoši higiēnas un drošības prasībām, to uzraudzību veic kompetentas iestādes un tās ir iekļautas Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” 1. un 2.pielikumā - Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un iekšzemes peldvietu sarakstā - skatīt šeit.

Peldsezonas laikā Veselības inspekcija veic šo peldvietu pārbaudi, kā arī peldvietas ūdens monitoringu, un iegūto informāciju par peldūdens kvalitāti un atļauju peldēties vai nepeldēties katrā konkrētajā peldvietā ievieto Veselības inspekcijas mājas lapā -  skatīt šeit.

Šajās peldvietās ir izvietoti informatīvie stendi, kuros var iepazīties ar informāciju par peldvietu (peldvietas robežas, peldvietas maksimālais dziļums, glābšanas dienesta atrašanās vieta, informācija par sabiedriskās kārtības un drošības prasību ievērošanu peldvietā, informācija par pirmās palīdzības sniegšanu u.c.). Šajās peldvietās var būt izveidoti funkcionālie sektori (piemēram, bērnu peldēšanās sektors, sporta zona), kā arī dažās peldvietās uz vietas tiek nodrošināta glābšanas dienesta klātbūtne.

No šī gada peldsezonas peldvietas apmeklētāji arī tiks informēti par peldvietas ūdens kvalitāti  („zemas”, „pietiekamas”, „labas” vai „izcilas” kvalitātes peldvietas ūdens) un peldēšanās ierobežojumiem („ieteikums nepeldēties” vai „peldēties aizliegts”) ar informatīvajām zīmēm, kas būs vienotas visā Eiropas Savienībā. Tās tiks izvietotas peldvietās labi redzamā vietā un informēs par patreizējo ūdens kvalitāti peldvietā.

Informatīvās zīmes peldvietu apsaimniekotājiem ar kurā informē par peldvietas ūdens kvalitāti un peldēšanās ierobežojumiem:

  • Izcila peldvietas ūdens kvalitāte - pdf.; word.
  • Laba peldvietas ūdens kvalitāte - pdf.; word.
  • Pietiekama peldvietas ūdens kvalitāte -pdf.; word.
  • Zema peldvietas ūdens kvalitāte - pdf.; word.
  • Ieteikums nepeldēties - pdf.; word.
  • Peldēties aizliegts - pdf.; word.

* Krāsu kodi - skatīt šeit