Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/talruni_konsultacijam_par_covid19//

Tālruņi konsultācijām par COVID-19

03.06.2020

Atbildīgo iestāžu informatīvos tālruņus konsultācijām un padomiem iedzīvotājiem, kā rīkoties saistībā ar COVID-19 un to aktuālos darba laikus aicinām skatīt Valsts kancelejas tīmekļa vietnē covid19.gov.lv/kontakti