Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/talruni_konsultacijam_par_covid19//

Tālruņi konsultācijām par COVID-19

24.03.2020

Atbildīgo iestāžu informatīvie tālruņi konsultācijām un padomiem iedzīvotājiem, kā rīkoties saistībā ar COVID-19