Jūs atrodaties šeit: Nozare > Veselīgo pašvaldību tīkls Latvijā

Veselīgo pašvaldību tīkls Latvijā

11.09.2017

Pasaules Veselības organizācijas Veselīgo pilsētu programma un Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls:

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities) ir pirmā programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām autoritātēm vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts arī var veidot savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, lai koordinētu Veselīgo pilsētu darbību nacionālajā līmenī, sniegtu metodoloģisku atbalstu, palīdzētu ar veselību veicinošu programmu un darba plānu izstrādi, organizētu regulāras kontaktpersonu tikšanās un apmācības.
 
Veselīgo pilsētu programma koncentrējas uz veselības iekļaušanu politisko un sociālo jautājumu darba kārtībā, kā arī uz sabiedrības veselības stiprināšanu lokālā līmenī. Tā uzsver vienlīdzību veselības jautājumos, vietējo pārvaldes līdzdarbību, solidaritāti, starpsektoru sadarbību un nepieciešamību pēc darbībām, kas vērstas uz veselību nelabvēlīgi ietekmējošo faktoru novēršanu.

Veselīga pilsēta ir tāda, kas pastāvīgi rada un uzlabo fizisko un sociālo vidi, kura paplašina tos kopienas resursus, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem savstarpēji atbalstīt vienam otru, pildot visas dzīves funkcijas un attīstot viņu maksimālo potenciālu (WHO Health Promotion Glossary).

Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv sadaļā "Veselīgās pašvaldības" lasīt plašāku informāciju par:

PVO Veselīgo pilsētu programmu
PVO pārstāvniecību Latvijā
Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociāciju
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklu Latvijā
Vadlīnijas par veselības veicināšanu
Veselības maršruta izveidošana

 


Informācijas avots: Slimību profilakses un kontroles centrs