Jūs atrodaties šeit: Nozare > Veselības aprūpes sistēmas reforma

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

03.01.2019

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” - *docx.

Konceptuālā ziņojuma “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” pielikumi:

1.pielikums. Posteņu skaits stacionāra nodaļās atbilstoši plānotajam gultu skaitam attiecīgajā profilā - *docx.

2.pielikums. Plānoto ārstniecības personu (ārstu, māsu) skaits sadalījumā pa pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm un papildspecialitātēm (valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai) - *docx.

3.pielikums. Uzņemšanas un stacionārajās nodaļās rekomendējošais ārstniecības personu skaits sadalījumā pa pamatspecialitātēm sistēmiski svarīgajās ārstniecības iestādēs - *docx.

 


 

Ārstniecības personu un speciālistu darba samaksai plānots ievērojams pieaugums:

2018.gada valsts budžeta projektā paredzētais finansējums nodrošinās ievērojamu darba samaksas palielinājumu ārstniecības personām. Plašāku informāciju lasīt šeit.

Prezentācija "Darba samaksas palielinājums ārstniecības personām no 2018.gada 1.janvāra" - *pdf.

Uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un mazinātas gaidīšanas rindas:

Papildus finansējums veselības nozarei sniegs iespēju uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, samazinot gaidīšanas rindas. Plašāku informāciju lasīt šeit.

Paplašinās valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu:

Pateicoties papildus plānotajam finansējumam veselības nozarei, no nākamā gada plānots paplašināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Plašāku informāciju lasīt šeit.

 


 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veselības sistēmu pārskati: Latvija, 2016 - *pdf.