Jūs atrodaties šeit: Nozare > Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana > Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2013.gadā

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2013.gadā

28.02.2014

2013.gadā tiek turpināta valsts galvotā aizdevuma (piešķirti 2006.gadā un 2007.gadā) projektu ieviešana sešās ārstniecības iestādēs: VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.

Uzraudzības komitejas protokoli:
 
2013.gada 18.decembra protokols Nr.76 (*pdf.)
2013.gada 9.decembra protokols Nr.75 (*pdf.)
2013.gada 29.novembra protokols Nr.74 (*pdf.)
2013.gada 21.oktobra protokols Nr.73 (*pdf.)
2013.gada 30.septembra protokols Nr.72 (*pdf.)
2013.gada 19.septembra protokols Nr.71 (*pdf.)

Rakstiskās procedūras protokols Nr.70
2013.gada 26.augustā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānoto iepirkumu.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.69
2013.gada 25.jūlijā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā izskatīti SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” grozījumi. Papildus lūgts iesniegt detalizētu visu veikto maksājumu attaisnojošo dokumentāciju.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.68
2013.gada 9.jūlijā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānoto iepirkumu.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.67
2013.gada 18.jūnijā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” infrastruktūras attīstība” grozījumus un plānotos iepirkumus.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.66
2013.gada 31.maijā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” un VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” ietvaros plānotos iepirkumus.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.65
2013.gada 29.aprīlī Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotos iepirkumus.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.64
2013.gada 13.martā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts pieņemt zināšanai VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” 2011.gada 13.jūnijā ar SIA „Velve” noslēgtā līguma Nr. SKUS 2010/49 „Par būvniecības darbu veikšanu 15.korpusā un 33.korpusā” izmaiņas un par 2013.gada 30.janvārī ar SIA „Velve” noslēgtā līguma Nr. BKUS 2012/110 „15.korpusa rekonstrukcijas neparedzētu būvdarbu izpilde” iekļaušanu projekta „Bērniem draudzīga slimnīca” 3.aktivitātē „Ēku, telpu un inženiertehnisko tīklu rekonstrukcijas darbi”.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.63
2013.gada 29.janvārī Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” projekta „VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” attīstība”, VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumus, kā arī SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotos iepirkumus.