Jūs atrodaties šeit: Nozare > Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana > Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2011.gadā

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2011.gadā

06.07.2011

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2011.gadā

Rakstiskās procedūras protokols Nr.51
2011.gada 14.septembra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” projekta „Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Attīstības projekts” un VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca projekta „Jaunā korpusa būvniecības 1.kārta” grozījumus. 2011.gada 14.septembra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts apstiprināt VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca projekta „Jaunā korpusa būvniecības 1.kārta” un SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotos iepirkumus.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.52
2011.gada 26.oktobra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” projekta „VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” un VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” projekta „VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” grozījumus. 2011.gada 26.oktobra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts apstiprināt SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija” ietvaros plānotos iepirkumus.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.53
2011.gada 20.decembra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts saskaņot SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gada plānoto iepirkumu plānu līdz 100 000 LVL bez PVN. 2011.gada 20.decembra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā nolemts apstiprināt VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” projekta „VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža” ēku un infrastruktūras rekonstrukcija un renovācija” 4.aktivitātes „Inventāra (mēbeļu) iegāde” ietvaros plānoto iepirkumu „Dažādu mēbeļu un iekārtu iepirkums Motivācijas programmu nodaļai”.

Protokols Nr.50

2011.gada 30.jūnija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejas sēdē saskaņoti projektu grozījumi un iestāžu plānotie iepirkumi. 2011.gada 30.jūnija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejas sēdē saskaņoti projektu grozījumi un iestāžu plānotie iepirkumi.

Aktualitātes valsts galvotā aizdevuma projektu ietvaros un kopējais progress:
Izmaiņas plānoto iepirkumu saskaņošanā - iepirkumus virs 100 000 LVL (bez PVN) izvērtē speciāli izveidota komisija un atļauju iepirkuma veikšanai dod Veselības ministrs.

  • VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" veikusi valsts galvotā aizdevuma pamatsummas iepriekšēju atmaksu DPFA BANK plc par 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015.gadu.
  • VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" samazinājusi valsts galvotā aizdevuma pamatsummu par 1 434 147 latiem.
  • Rīgas Stradiņa universitāte pilnībā izpildījusi uzņemtās valsts galvotā aizdevuma saistības, veicot iepriekšēju pamatsummas atmaksu.
  • VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" 2011.gadā jāuzsāk valsts galvotā aizdevuma pamatsummas atmaksa.
  • VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" līdz 2011.gada beigām plāno pilnīgu projekta realizāciju.
  • Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā izskatīts Veselības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildes nodrošināšanu".
  • Ministru kabineta uzdevums Veselības ministrijai - līdz 2011.gada 1.oktobrim izvērtēt SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" darbības ekonomisko pamatotību, pacientu ieinteresētību pakalpojumu saņemšanā, kā arī izzināt attiecīgo pašvaldību iespējas slimnīcu subsidēšanai.
  • Ar Ministru kabineta protokolu sniegta atļauja veikt Zāļu valsts aģentūras līdzekļu atlikumu pārdali SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildei 2011.gadā.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.49
2011.gada 31.maijā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoto VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" projektu grozījumi.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.48
2011.gada 3.maijā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoti VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" plānotie iepirkumi, kā arī VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" projekta grozījumi.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.47
2011.gada 30.martā Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoti VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" projektu grozījumi, kā arī plānotie iepirkumi VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA  "Slimnīca "Ģintermuiža"".