Jūs atrodaties šeit: Nozare > Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana > Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2010.gadā

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2010.gadā

22.03.2010

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2010. gadā

2010.gadā tika turpināta astoņu valsts galvoto aizdevumu (piešķirti 2006.gadā un 2007.gadā) projektu ieviešana. Valsts galvotā aizdevuma projekta "VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" infrastruktūras attīstība" realizācija 2010.gadā tika pabeigta. Apvienojot valsts galvotā aizdevuma un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus projekta ietvaros ir veikts psihotuberkulozās nodaļas kapitālais remonts, uzcelta Psihiatrijas rehabilitācijas ēka, veikti siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbi, kā arī iegādāts aprīkojums.

Valsts galvotais aizdevums slimnīcai tika apstiprināts 2006.gadā 1 884 120 LVL apjomā, 2010.gadā realizētas aktivitātes 855 237 LVL apjomā.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.46

2010.gada 28.decembra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņots VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" plānotais iepirkums "Medicīnas iekārtas".

Protokols Nr.45

2010.gada 2.decembra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejās saskaņoti iestāžu plānotie iepirkumi un grozījumi projektos.
 
Rīgas Stradiņa universitāte informējusi, ka līdz šī gada beigām tiks veikta visu valsts galvotā aizdevuma saistību izpilde, atmaksājot pamatsummu pilnā apjomā. 

2010.gada 2.decembra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejās saskaņoti iestāžu plānotie iepirkumi un grozījumi projektos.   Rīgas Stradiņa universitāte informējusi, ka līdz šī gada beigām tiks veikta visu valsts galvotā aizdevuma saistību izpilde, atmaksājot pamatsummu pilnā apjomā. 

Atbilstoši MK protokolā noteiktajam uzdevumam precizētas naudas plūsmu prognozes par laika periodu no 2010.gada līdz maksājumu pēdējai dienai. Visas slimnīcas, izņemot SIA šLudzas rajona slimnīca", plāno pabeigt šo gadu ar pozitīvu uzkrātās naudas plūsmu.

Saņemti apliecinājumi no gandrīz visām slimnīcām, ka 2011.gadā slimnīcas no saviem līdzekļiem varēs veikt saistību maksājumus ar nosacījumu, ja valsts budžeta finansējums saglabāsies vismaz 2010.gada līmenī.

Valsts kase ir veikusi valsts galvotā aizdevuma pamatsummas un procentu maksājumu par 2010.gadu SIA šLudzas rajona slimnīca" vietā un šobrīd tiek meklēti risinājumi, kā Valsts kasei atmaksāt šos līdzekļus.

Veselības ministrija ir sagatavojusi un izsludinājusi Valsts sekretāru sanāksmē informatīvo ziņojumu par SIA "Kuldīgas rajona slimnīca" un SIA "Ludzas rajona slimnīca" valsts galvoto aizdevumu saistību izpildes nodrošināšanu".

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komiteja papildināta ar Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vadītāju - Jevgeniju Blaževiču, lai nodrošinātu VGA un ERAF finansēto projektu sinerģiju.

Uz 2010.gada 1.novembri VGA projektu ietvaros no kopējās aizdevuma summas (142 494 695 lati) ir saņemti 124 745 285 lati. Uz atskaites datumu noslēgto līgumu summa sastāda 69 649 827.01, no kuriem jau veikti maksājumi par summu 61 995 669.36 latu. Kopā līdz 2010.gada 1.novembrim iestādes veikušas maksājumus bankām par aptuveni 4 milj. latu, atmaksājot aizdevuma pamatsummu un veicot procentu maksājumus.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.44

2010.gada 29.oktobra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņots VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" plānotais iepirkums, kā arī pieņemts lēmums iestādēm, kas saņēmušas valsts galvotos aizdevumus, sagatavot 2011.gadā plānoto iepirkumu plānu un iesniegt apstiprināšanai valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.43

2010.gada 29.oktobra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoti VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" projektu grozījumi, kā arī plānotie iepirkumi.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.42

2010.gada 15.oktobra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoti VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" plānotie iepirkumi.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.41

2010.gada 7.oktobra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoti VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" plānotie iepirkumi.

2010.gada 7.oktobra Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoti VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Rakstiskās procedūras protokols Nr.40

2010.gada 30.augusta Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoti VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" plānotie iepirkumi.

2010.gada 27.jūlijā stājušies spēkā MK noteikumi Nr.700 ar kuriem tika apstiprināta ERAF finansējuma piešķiršana VSIA šDaugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", VSIA šSlimnīca šĢintermuiža"" un VSIA šAknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", kā rezultātā VSIA šDaugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" un VSIA šSlimnīca šĢintermuiža"" varēs veikt ātrāku kredītsaistību dzēšanu, savukārt VSIA šAknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" varēs realizēt sākotnēji biznesa plānā iekļauto aktivitāti šJaunas ēkas celtniecība" apvienojot VGA un ERAF finansējumu.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.39

2010.gada 23.jūlija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņoti VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" un SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" plānotie iepirkumi.

Rakstiskās procedūras protokols Nr.38

2010.gada 8.jūlija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņots SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" plānotais iepirkums "Digitālās attēla aprites sistēmas paplašinājums".

Rakstiskās procedūras protokols Nr.37

2010.gada 11.jūnija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota iestāžu plānotie iepirkumi un grozījumi VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" projektā "Jaunā korpusa būvniecības 1.kārta". 

2010.gada 11.jūnija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota iestāžu plānotie iepirkumi un grozījumi VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" projektā "Jaunā korpusa būvniecības 1.kārta". 

2010.gada 11.jūnija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota iestāžu plānotie iepirkumi un grozījumi VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" projektā "Jaunā korpusa būvniecības 1.kārta". 

Protokols Nr.36

2010.gada 29.maija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota iestāžu plānotie iepirkumi un grozījumi projektos.

2010.gada 29.maija Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota iestāžu plānotie iepirkumi un grozījumi projektos.

2010.gada 26.maijā apstiprināti grozījumi Veselības ministrijas 2009.gada 9.novembra rīkojumā Nr.265 šPar valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komiteju" un par komitejas vadītājs iecelts Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš.

2010.gada 7.maijā Ministru kabinetā akceptēts informatīvais ziņojums šPar Rīgas Stradiņa universitātes valsts galvotā aizdevuma projekta "Universitātes modernizēšanas projekts. RSU Lielās Aulas izveidošana" izpildi".

2010.gada 14.janvārī ar Veselības ministrijas rīkojumu Nr.6 apstiprināta procedūra šValsts izsniedzamā galvojuma saņemšana un uzraudzība".

2010.gada 14.janvārī ar Veselības ministrijas rīkojumu Nr.5 apstiprinātas projekta pieteikuma, ceturkšņa atskaites, gala ziņojuma formas.

2010.gada 12.janvārī Ministru kabinets izskatīja Veselības ministrijas sagatavoto informatīvais ziņojumu "Par veselības sektoram 2006.gadā un 2007.gadā piešķirto valsts galvoto aizdevumu apguvi, turpmāko rīcību un naudas plūsmu prognozēm". Tika pieņemts lēmums atļaut turpināt valsts galvotā aizdevuma projektu īstenošanu plānotajā apjomā.