Jūs atrodaties šeit: Nozare > Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana > Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2009.gadā

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešana 2009.gadā

22.03.2010

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešana 2009.gadā

2009.21.12. Tika atklāta VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" jaunā ēka, kuras celtniecības I kārta tika uzsākta valsts galvotā aizdevuma projekta ietvaros, bet pilnībā pabeigta II kārtā no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Jaunā slimnīcas ēkā pacienti var uzlabot veselību 1, 2, 3, 4 vietīgās palātās, kura katra aprīkota ar sanitāro mezglu, mēbelēm. Jaunajā ēkā ir speciālas telpas un aprīkojums pacientu izglītošanai, rehabilitācijai (ūdensprocedūras, masāžas), kā arī trenažieri personām ar īpašām vajadzībām. Gan slimnīcas, gan ambulatorie klienti saņem pediatra, bērnu psihiatra un narkologa, klīniskā psihologa, klīniskā logopēda, ergoterapeita konsultācijas. Slimnīca aprīkota tā, lai tur, ilgstoši ārstējoties, pacienti var turpināt izglītošanos. Pieejama lasītava, Svētdienas skola un kapela, kā arī visiem, kuriem nepieciešams, var izglītoties Montesori speciālista pavadībā.
 
2009.23.11. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas sēde. Tiek pieņemts būtisks lēmums - atļaut iepirkumu veikšanu, kuru plānotā līgumcena nepārsniedz 100 000 LVL.

Protokols Nr.35

2009.06.11. Ņemot vērā veikto reorganizāciju Veselības ministrijā un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrā, tiek izdots rīkojums par jaunu valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešanas uzraudzības komiteju.

Veselības ministrijas 2009.gada 6.novembra rīkojums Nr.265

2009.02.11. Ministru kabineta komiteja izskata Veselības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par veselības sektoram 2006.gadā un 2007.gadā piešķirto valsts galvoto aizdevumu apguvi" un uzdod Veselības ministrijai ar Finanšu ministriju sasakņotus dokumentus iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

2009.10.09. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas sēde. Tiek pieņemts būtisks lēmums - līdz lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā, neveikt jaunus iepirkumus valsts galvotā aizdevuma projektu ietvaros.

Protokols Nr.34

2009.03.08. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota projektu iepirkumu dokumentācija

Rakstiskās procedūras protokols Nr.33

2009.28.07. Ministru kabinets izskata Finanšu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par turpmāko rīcību ar veselības aprūpes iestādēm galvotiem kredītiem" un uzdod Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par valsts galvoto aizdevumu līdzekļu izmantošanu, spēju pildīt uzņemtās valsts galvoto aizdevumu līgumu saistības un iespējamiem risinājumiem, lai to nodrošinātu.

2009.20.07. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota projektu iepirkumu dokumentācija

Rakstiskās procedūras protokols Nr.32

2009.10.07. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota projektu iepirkumu dokumentācija

Rakstiskās procedūras protokols Nr.31

2009.01.07. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota projektu iepirkumu dokumentācija

Rakstiskās procedūras protokols Nr.30

2009.09.06. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota projektu iepirkumu dokumentācija

Rakstiskās procedūras protokols Nr.29

2009.05.05. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota projektu iepirkumu dokumentācija

Rakstiskās procedūras protokols Nr.28

2009.04.14. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota projektu iepirkumu dokumentācija

Rakstiskās procedūras protokols Nr.27

2009.03.04. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā pieņemti lēmumi 
 
Sēdes protokols Nr.26

2009.02.10. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā saskaņota projektu iepirkumu dokumentācija

Rakstiskās procedūras protokols Nr.25 

2009.01.16. Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejā pieņemts lēmums 
 
Rakstiskās procedūras protokols Nr.24