Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/valsts_galvoto_aizdevumu_projektu_ieviesana/

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2019.gadā

08.04.2019

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas protokoli 2019.gadā:

  • 2019.gada 3.aprīļa protokols Nr.3-2019/VGA - *pdf.
  • 2019.gada 25.februāra protokols Nr.2-2019/VGA - *pdf.
  • 2019.gada 22.janvāra protokols Nr.1-2019/VGA  - *pdf.