Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/valsts_galvoto_aizdevumu_projektu_ieviesana/

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2018.gadā

30.07.2018

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas protokoli  2018.gadā:

  • 2018.gada 25.jūlija protokols Nr.4-2018/VGA - *pdf.
  • 2018.gada 30.maija protokols Nr.2-2018/VGA - *pdf.
  • 2018.gada 30.maija protokols Nr.3-2018/VGA - *pdf.
  • 2018.gada 6.aprīļa protokols Nr.1-2018/VGA - *pdf.