Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/valsts_galvoto_aizdevumu_projektu_ieviesana/

Valsts galvoto aizdevumu projektu ieviešana 2018.gadā

19.04.2018

Valsts galvotā aizdevuma projektu ieviešanas uzraudzības komitejas protokoli  2018.gadā:

  • 2018.gada 6.aprīļa protokols Nr.1-2018/VGA - *pdf.