Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/nozare/starptautiska_sadarbiba/ziemelu_dimensijas_partneriba_/

Ziemeļu dimensijas partnerība

21.02.2020

  • Ziemeļu dimensijas partnerības pasākuma kalendārs www.ndphs.org

  • Informācija par Ziemeļu dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerību www.ndphs.org

2003.gada 27.oktobrī Oslo tika pieņemta deklarācija par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības (Turpmāk - Partnerība) dibināšanu.

  • Deklarācija (latviešu valodā) - *doc.
  • Deklarācija (angļu valodā) - *doc.

Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerība ir sadarbības organizācija, kas sevī ietver 9 valstu (Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Krievijas) valdības, EK struktūrvienības un astoņas starptautiskās organizācijas.

Partnerības galvenais uzdevums ir rūpēties par iedzīvotāju veselības un labklājības uzlabošanos, nodrošinot tādējādi ilgtspējīgu Ziemeļu dimensijas teritorijas attīstību. Partnerības mērķis ir veicināt sadarbību, palīdzēt celt kapacitāti un labāk koordinēt Ziemeļu dimensijas teritorijā realizētos starptautiskos projektus. Partnerība darbs ietver kā daudzpusējo projektu realizāciju, tā arī starptautiskās politikas izstrādi un ministru līmeņa sanāksmju organizēšanu.

Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības darbu nosaka Ziemeļu dimensijas politika un to īsteno četri partneri - ES valstis, Islande, Norvēģija un Krievija. Ziemeļu dimensijas politika ir pamats ciešākiem sakariem, konkrētu projektu realizācijai, stabilitātes nodrošināšanai, ekonomiskās sadarbības, konkurences veicināšanai un ilgstpējīgai Ziemeļeiropas attīstībai.

Partnerība koncentrē darbu uz divām prioritātēm:

1. Samazināt galveno infekcijas slimību izplatību un popularizēt dzīves veidu, kas neļauj attīstīties neinfekcijas slimībām.
2. Paaugstināt iedzīvotāju labklājību un popularizēt sociāli aktīvu dzīvesveidu.

Lai efektīvi veiktu noteiktos uzdevumu un sasniegtu nospraustos mērķus, Partnerība ir izveidojusi organizatorisko struktūru, kas šobrīd ietver Partnerības ikgadējo konferenci (katru otro gadu notiek ministru līmenī), Vecāko amatpersonu komiteju, četras ekspertu grupas, divas asociētās ekspertu grupas un sekretariātu.

Pamatojoties uz pieņemto Deklarāciju, ir izstrādāts un iesniegts dalībvalstīm apstiprināšanai līgums par Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariāta izveidi. 2009.gada 19.februārī iepriekš minētā līguma projekts tika uzsaukts valsts sekretāru sanāksmē.

Ziemeļu dimensijas saprašanās memorands:

Saprašanās memorands par Ziemeļu dimensijas sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariāta izveidi (Memorandum of Understanding Concerning the Establishment of a Secretariat of the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-Being).

2009.gada 25.novembrī Norvēģijā tika parakstīts saprašanās memorands par Ziemeļu dimensijas sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības sekretariāta izveidi.

  • Informatīvais materiāls (latviešu valodā) - *pdf.
  • Informatīvais materiāls (angļu valodā) - *pdf.

Latvijas pārstāvniecība Ziemeļu dimensijas partnerībā:

Partnerības ikgadējā konference (PAC) un Vecāko pārstāvju komiteja (CSR).

Veselības ministrija nodrošina Latvijas Republikas pārstāvniecību Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerības lēmējorgānā - Partnerības ikgadējā konferencē, kas tiek organizēta reizi divos gados. Minētajā konferencē piedalās veselības ministrs vai viņa pilnvarotā persona.

Izpildorgānā jeb Vecāko pārstāvju komitejā Latvijas Republiku pārstāv Valsts sekretāra vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos Agnese Vaļuliene.

Partnerības ekspertu darba grupas:

HIV.TB un saistīto infekciju slimību darba grupa

 Pastāvīgais pārstāvis

 Pastāvīgā pārstāvja aizstājēji

Šarlote Konova, Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas sabiedrības veselības analītiķe
Slimību profilakses un kontroles centrs 
Kontaktinformācija: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālrunis: 67081620, e-pasts: sarlote.konova@spkc.gov.lv
Ilze Straume, Veselības veicināšanas departamenta direktore
  Slimību profilakses un kontroles centrs
Kontaktinformācija: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālrunis: 67387683, e-pasts: ilze.straume@spkc.gov.lv

Primārās veselības ekspertu darba grupa

 Pastāvīgais pārstāvis

 Pastāvīgā pārstāvja aizstājēji

Alisa Glotova, Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vecākā referente
Veselības ministrija 
Kontaktu informācija: 
Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011 
tālrunis: 67876039, e-pasts: alisa.glotova@vm.gov.lv
Inga Brokere, Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītājas vietniece
Nacionālais veselības dienests 
Kontaktinformācija: Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja, Rīga, LV-1012 
tālrunis: 67043758, e-pasts: inga.brokere@vmnvd.gov.lv 
 
Cietuma veselības ekspertu darba grupa
Pastāvīgais pārstāvis Pastāvīgā pārstāvja aizstājēji
Guntis Eihenbergs, Rīgas Centrālcietuma Medicīnas daļas vadītāja vietnieks
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Kontaktinformācija: Maza Matīsa 5, Rīga, LV-1009
tālrunis 29363949, e-pasts: guntis.eihenbergs@ievp.gov.lv
Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja
Veselības ministrija 
      Kontaktinformācija: Brīvības 72, Rīga, LV-1011 
tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv

Antimikrobās rezistences ekspertu darba grupa

 Pastāvīgais pārstāvis

 Pastāvīgā pārstāvja aizstājēji

Kate Vulāne, Infekciju slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekciju slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas sabiedrības veselības analītiķe
Slimību profilakses un kontroles centrs 
Kontaktu informācija: 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, 
tālrunis: 67895816, e-pasts: kate.vulane@spkc.gov.lv
 
Inga Liepiņa, Sabiedrības Veselības departamenta Vides veselības nodaļas vecākā eksperte epidemioloģiskās drošības jomā
Veselības ministrija 
Kontaktu informācija: 
Brīvības 72, Rīga, LV-1011 
tālrunis: 67876080, e-pasts: inga.liepina@vm.gov.lv
 
Uga Dumpis,
Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca 
Kontaktinformācija: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 
tālrunis: 67069976, e-pasts: uga.dumpis@stradini.lv

Alkohola un citu vielu lietošanas ierobežošanas ekspertu darba grupa

 Pastāvīgais pārstāvis

 Pastāvīgā pārstāvja aizstājēji

 Sanita Lazdiņa, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte
Veselības ministrija 
Kontaktu informācija: 
Brīvības 72, Rīga, LV-1011 
tālrunis: 60005266, e-pasts: sanita.lazdina@vm.gov.lv
Una Mārtiņsone, Pētniecības un veselības statistikas departamenta Atkarības slimību riska analīzes nodaļas sabiedrības veselības analītiķe
Slimību profilakses un kontroles centrs 
Kontaktinformācija: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālrunis: 67501598, e-pasts: una.martinsone@spkc.gov.lv

Neinfekciju slimību ekspertu darba grupa

 Pastāvīgais pārstāvis

 Pastāvīgā pārstāvja aizstājēji

Iveta Pudule, Pētniecības un veselības statistikas departamenta Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vecākā sabiedrības veselības analītiķe
Slimību profilakses un kontroles centrs 
Kontaktinformācija: Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, 
tālrunis: 67387666, e-pasts: iveta.pudule@spkc.gov.lv

Lāsma Piķele, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte
Veselības ministrija 
Kontaktu informācija: Brīvības 72, Rīga, LV-1011,   
tālrunis: 67876075, e-pasts: lasma.pikele@vm.gov.lv

  Darba drošības un arodveselības uzdevumu darba grupa

  Pastāvīgais pārstāvis

 Pastāvīgā pārstāvja aizstājēji

Ivars Vanadziņš, Darba drošības un vides veselības institūta direktors
RSU zinātniskais centrs „Kleisti”
Kontaktinformācija: Rātsupītes iela 5, Rīga, LV-1067 
tālrunis: 67409187, e-pasts: ivars.vanadzins@rsu.lv
Jolanta Geduša, Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte
Labklājības ministrija 
Kontaktinformācija: Skolas 28, Rīga, LV-1331 
tālrunis: 67021526, e-pasts: jolanta.gedusa@lm.gov.lv

 

Izpildorgānā jeb Vecāko pārstāvju komitejā Latvijas Republiku pārstāv Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece resursu un pārmaiņas vadības jautājumos Agnese Vaļuliene. Kontaktu informācija: Brīvības 72, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67876060, e-pasts: agnese.valuliene@vm.gov.lv