Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/starptautiska_sadarbiba/starptautiskas_misijas_zinojums_par_latvijas_gatavibu_novers/

Starptautiskās misijas ziņojums par Latvijas gatavību novērst HIV vertikālo transmisiju (no mātes bērnam)

07.12.2016

Starptautiskā sabiedrība ir cieši apņēmusies novērst cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) vertikālo transmisiju.

Šis mērķis ir iekļauts Pasaules Veselības organizācijas (PVO), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bērnu fonda (UNICEF), ANO Kopējās HIV/AIDS apkarošanas programmas (UNAIDS) u.c. starptautisko organizāciju un projektu plānos.

2016.gada maijā, atsaucoties uz Veselības ministrijas aicinājumu, Latvijā ieradās starptautiska ekspertu misija, kas palīdzēja novērtēt Latvijas gatavību novērst HIV transmisiju no mātes bērnam.

Misijas galvenie mērķi bija izvērtēt Latvijas sasniegumus šajā jomā, novērtēt gatavību un, balstoties uz rezultātiem, sagatavot rekomendācijas, lai veicinātu attīstību HIV vertikālās transmisijas novēršanā.

Starptautisko ekspertu komandas sastāvā strādāja PVO Eiropas Reģionālā biroja, PVO Sadarbības centra, UNAIDS Reģionālās atbalsta komandas un nevalstiskās organizācijas pārstāvji, kā arī cilvēktiesību speciālists un ārsts-klīnicists.

Misijas darbības rezultātā tika izstrādātas vairākas rekomendācijas, dažas no kurām jau tiek ieviestas dzīvē: jaundzimušajiem HIV pēcekspozīcijas terapijas pilnveidošana, HIV pozitīvu māšu nodrošināšana ar valsts apmaksātiem piena maisījumiem zīdaiņiem (jo krūts barošana ir kontrindicēta augstā infekcijas riska dēļ), Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās izmeklēšanas uzsākšana par novēlotu HIV noteikšanu bērniem, HIV/AIDS reģistra pilnveidošana, kā arī jaundzimušo HIV diagnostikas pilnveidošana.

Starptautiskās misijas ziņojuma par Latvijas gatavību novērst HIV vertikālo transmisiju (no mātes bērnam) tekstu skatīt šeit (angļu valodā) - *pdf.