Jūs atrodaties šeit: Nozare > Starptautiskā sadarbība > Pasaules Veselības organizācija

Pasaules Veselības organizācija

07.10.2019

 

Pasaules Veselības organizācija (World Health Organization - WHO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas specializēta aģentūra, dibināta 1948.gadā, un tai ir vadošā un koordinējošā loma veselības jomā pasaulē. Viena no galvenajām Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Konstitūcijā noteiktajām funkcijām ir nodrošināt dalībvalstis ar objektīvu, uzticamu informāciju un ekspertīzi sabiedrības veselības jautājumos. Par PVO lasīt vairāk šeit

Latvija PVO

Latvija kā pastāvīga dalībvalsts PVO sastāvā iekļauta 1991.gadā. Gadu vēlāk Latvijā tika atvērta PVO pārstāvniecība, kas kalpo kā tiešā saite starp Latviju, PVO Eiropas Reģionālo biroju Kopenhāgenā, PVO Galveno mītni Ženēvā un citām PVO institūcijām.

No 2020. gada 15. janvāra līdz 14. aprīlim PVO Latvijas pārstāvniecību vadīs PVO Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvis Latvijā Dr Mišels Tirēns (Special Representative of the WHO Regional Director for Europe - Dr Michel Thieren).

No 2019.gada 1.augusta līdz 2019. gada 31. decembrim Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvniecību Latvijā vadīja Dr. Kamrans Garahanovs (Dr. Kamran Garakhanov).

Par Latviju PVO lasīt vairāk šiet.

Noslēgtie sadarbības līgumi ar PVO

Par Veselības ministrijas noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar PVO lasīt šeit.

Ik pēc diviem gadiem Veselības ministrija un PVO Eiropas Reģionālais birojs noslēdz divgades sadarbības līgumu, nosakot attiecīgās divgades prioritātes, kas ir vienlīdz svarīgas Latvijai, kā arī pašam PVO Eiropas reģionam. Sadarbības ietvaros PVO sniedz konsultantu pakalpojumus, ekspertīzi par konkrētām veselības jomām, atbalsta semināru un apmācību organizēšanu, u.c. 

2017.gada 21.decembrī tika noslēgts divgades sadarbības līgums starp LR Veselības ministriju un PVO Eiropas Reģionālo biroju. Līgums atbalsta Latvijas nacionālās veselības politikas un plānu īstenošanu atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kas nosaka galvenās Latvijas Veselības ministrijas prioritātes līdz 2020.gadam - neinfekcijas slimības, garīgā veselība, antimikrobā rezistence, īpašu uzsvaru šajā laika posmā liekot uz veselības sistēmas stiprināšanu, veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pacientu drošību. Līgums: angļu valodā - *pdf

PVO misijas Latvijā

Starptautiskā sabiedrība ir cieši apņēmusies novērst cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) vertikālo transmisiju (no mātes bērnam). Šis mērķis ir iekļauts Pasaules Veselības organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonda (UNICEF), ANO Kopējās HIV/AIDS apkarošanas programmas (UNAIDS) u.c. starptautisko organizāciju un projektu plānos. Par starptautiskās misijas ziņojumu par Latvijas gatavību novērst HIV vertikālo transmisiju vairāk lasīt šeit.

PVO reforma

Par PVO reformas procesa sākumu var uzskatīt 2010.gada janvāri, kad PVO ģenerāldirektores rīkotājā sanāksmē par PVO nākotnes finansēšanu, dalībvalstis sāka diskutēt par daudz fundamentālākām lietām, kā piemēram, PVO loma strauji mainīgajā globālās veselības vidē. Par PVO reformu lasīt vairāk

Tematiskās pasaules veselības dienas

Visa kalendārā gada garumā gan Pasaules Veselības organizācija, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs kā arī citas starptautiskas apvienības, kas par savas darbības mērķi izvirzījušas sabiedrības uzmanības pievēršanu un cīņu ar dažādām veselības problēmām, ir noteikušas dienas, kurās konkrētie jautājumi pasaulē tiek īpaši akcentēti, tādējādi gūstot plašāku sabiedrības ievērību. Tematiskās pasaules veselības dienas skatīt Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē spkc.gov.lv.