Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/starptautiska_sadarbiba/latvija_pasaules_veselibas_organizacija/

Latvija Pasaules Veselības organizācijā

19.05.2015

Latvija kā pastāvīga dalībvalsts PVO sastāvā iekļauta 1991.gadā. Gadu vēlāk Latvijā tika atvērta PVO pārstāvniecība, kas kalpo kā tiešā saite starp Latviju, PVO Eiropas Reģionālo biroju Kopenhāgenā, PVO Galveno mītni Ženēvā un citām PVO institūcijām. PVO Latvijas pārstāvniecību kopš 1995.gada vada Dr. Aiga Rūrāne.
 
PVO Eiropas Reģions ir viens no sešiem PVO reģionāliem birojiem pasaulē. PVO Eiropas Reģionā ir 53 valstis. PVO Eiropas Reģionālā biroja mērķis ir sniegt atbalstu dalībvalstīm nacionālās politikas un sabiedrības veselības programmu attīstībā, kā arī paredzēt un ierobežot draudus sabiedrības veselībai. Svarīgākie PVO Eiropas Reģionālā biroja darbības principi ir:
  • mazināt nevienlīdzību, veicinot universālu pieeju veselības sistēmai;
  • uzlabot veselības sistēmas kvalitāti tā, lai, neskatoties uz ierobežotiem resursiem, tās lietotājam tiktu nodrošināta laba pakalpojumu kvalitāte;
  • veicināt pacientu tiesību aizsardzību;
  • nodrošināt ētisko un sociālo principu ievērošanu veselības aprūpē, mērķtiecīgi izmantojot cilvēku un kapitāla resursus. 
PVO Eiropas Reģionālā biroja vadītāja ir Suzanna Jakab (Zsuzsanna Jakab), kas šos pienākumus sāka pildīt no 2010.gada 1.februāra. 
 
PVO Eiropas Reģionāla biroja un Latvijas sadarbība ir balstīta uz 1995.gada līgumu starp PVO Eiropas Reģionālo biroju un LR Veselības ministriju par tehniskā atbalsta sniegšanu Latvijai būtiskos sabiedrības veselības jautājumos.
 
PVO galvenie sadarbības partneri ir sabiedrības veselības politikas veidotāji, kā arī profesionālās un nevalstiskās organizācijas.
 
Ar PVO saistītās institūcijas Latvijā:
  • PVO Depozitārija bibliotēka: savu darbu Latvijā uzsāka 1998.gadā kā PVO Informācijas un dokumentācijas centrs, bet 2004.gadā ieguva jaunu statusu - Depozitārija bibliotēka. Atrodas Rīgas Stradiņa Universitātes bibliotēkā. Ikvienam interesentam bibliotēkā ir pieejama plaša speciālā literatūra par norisēm sabiedrības veselības jomā citviet pasaulē.
  • PVO sadarbības centrs multirezistentās tuberkulozes (MDR-TB) pētniecībai: tika atvērts 2004.gadā rudenī Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību valsts centrā (tagad centrs atrodas Latvijas Infektoloģijas centra sastāvā). Centra misija ir apmācīt medicīnas personālu no augstas saslimstības valstīm un palīdzēt īstenot DOTS Plus programmu MDR-TB ārstēšanā, izmantojot PVO rekomendācijas.