Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/starptautiska_sadarbiba/baltijas_politikas_dialogs_2016gada/

Baltijas politikas dialogs 2016.gadā

24.11.2016

 

2016.gadā no 3.-4.novembrim veselības ministre Anda Čakša Tallinā, Igaunijā piedalījās 13.Baltijas politikas dialogā. Latvijas delegāciju vadīja veselības ministre Anda Čakša. Pasākums pulcēja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas augsta līmeņa amatpersonas un veselības aprūpes ekspertus, kā arī starptautiskā līmeņa speciālistus un pētniekus. 

2016.gada dialoga tēma bija Primārās veselības aprūpes stiprināšana: pārmaiņu ieviešana labākai koordinācijai un multiprofesionālam darbam. Sesiju laikā tika diskutēts par multiprofesionālajām un daudzdisciplīnu pieejām primārajā veselības aprūpē, primārās veselības aprūpes centrālo un koordinējošo lomu, jo īpaši ņemot vērā novecojošo cilvēku kompleksās, hroniskās veselības problēmas, primārās veselības aprūpes finansēšanas modeļiem, par primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanas pieejamību, kvalitāti un nepārtrauktību un citiem jautājumiem. Pasākuma programma un dalībnieku saraksts - *pdf. (angļu valodā). 14.Baltijas politikas dialogs notiks Viļņā, Lietuvā un par pasākuma tēmu tiks lemts.

 13.Baltijas politikas dialoga ekspertu prezentācijas (angļu valodā):

 • 2016.gada Baltijas politikas dialoga programma - *pdf.
 • Marika Petroviča, Multiprofesionālās un integrētās primārās veselības aprūpes veicināšanas politiskais konteksts: Latvijas pieredze - *pdf
 • Marika Petroviča, Pieejamības, kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšana primārās veselības aprūpē – organizatoriskais/pakalpojumu sniegšanas konteksts: Latvijas pieredze - *pdf.
 • Daina Mūrmane - Umbraško, Maksājumi par koordināciju un multiprofesionālo komandu darbu primārajā veselības aprūpē – finansiālais konteksts: Latvijai pieredze - *pdf.
 • Alise Nicmane-Aišpure, Primārās veselības aprūpes darbinieku pareizo profesionālo prasmju kopuma veidošana: Latvijas pieredze - *pdf.
 • Huans Tello (Juan Tello), Primārā veselības aprūpe PVO Eiropas rīcības ietvara integrētu veselības pakalpojumu nodrošināšanai pamatā - *pdf.
 • Peters P.Groenvegens (Peter P. Groenewegen), Primārās veselības aprūpes modeļi multimorbiditātes problēmas risināšanai - *pdf
 • Agris Koppels (Agris Koppel), Multiprofesionālās un integrētās primārās veselības aprūpes veicināšanas politiskais konteksts: Igaunijas pieredze - *pdf
 • Edita Bišopa (Edita Bishop), Multiprofesionālās un integrētās primārās veselības aprūpes veicināšanas politiskais konteksts: Lietuvas pieredze - *pdf
 • Edita Bišopa (Edita Bishop) Pieejamības, kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšana primārās veselības aprūpē – organizatoriskais/pakalpojumu sniegšanas konteksts: Lietuvas pieredze - *pdf.
 • Elena Kūlmane (Ellen Kuhlman), Primārās veselības aprūpes darbinieku pareizo profesionālo prasmju kopuma veidošana - *pdf
 • Marje Oona, Primārās veselības aprūpes darbinieku pareizo profesionālo prasmju kopuma veidošana: Igaunijas pieredze - *pdf
 • Evaldas Stropus, Primārās veselības aprūpes darbinieku pareizo profesionālo prasmju kopuma veidošana: Lietuvas pieredze - *pdf.  
 • Evauts van Ginikens (Ewout van Ginneken), Modernizējot primārās veselības aprūpes finansēšanas sistēmu: ar multimorbiditāti saistīti izaicinājumi - *pdf.
 • Jekaterina Demidenko, Maksājumi par koordināciju un multiprofesionālo komandu darbu primārajā veselības aprūpē – finansiālais konteksts: Igaunijas pieredze - *pdf.
 • Lina Noreikiene, Maksājumi par koordināciju un multiprofesionālo komandu darbu primārajā veselības aprūpē – finansiālais konteksts: Lietuvas pieredze - *pdf.
 • Jans de Meseners (Jan de Maeseneer) Nodrošinot integrētās veselības aprūpes pakalpojumus: Eiropas izaicinājumi un tendences - *pdf.
 • Mortens Bondo Kristensens (Morten Bondo Christensen), Pakalpojumu sniegšana ārpus darba laika Eiropā - *pdf.
 • Kaija Lukka, Pieejamības, kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšana primārās veselības aprūpē – organizatoriskais/pakalpojumu sniegšanas konteksts: Igaunijas pieredze - *pdf.