Jūs atrodaties šeit: Nozare > Rīkotās konferences un semināri
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Rīkotās konferences un semināri

“Iesaistes telts” programma, foto un video

04.07.2019

Šogad pirmo reizi sarunu festivālā “Lampa” (Cēsis, 28.-29.jūnijs) kopā piedalījās Labklājības ministrija un Veselības ministrija un aicināja ikvienu pievienoties “Iesaistes teltij”, lai kopā ar ekspertiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un dažādu nozaru pārstāvjiem runātu par līdzcilvēkiem - cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas “Iesaistes telts” šī gada moto - “Spēks. Drosme. Enerģija” - drosme runāt, drosme tuvoties, drosme būt un dzīvot nekaunoties.

Kopā ar nozaru vadošajiem ekspertiem profesoru Dr.med. Māri Taubi, profesori Dr.med. Guntu Ancāni, bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, sociālo darbinieci Lailu Balodi, teologu Induli Paiču un citiem runāsim par deinstitucionalizāciju, garīga rakstura traucējumiem un psihisko veselību, izdegšanu, atkarībām un depresiju, mobingu skolā un internetā, kā arī par atbalstu un palīdzības saņemšanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Plašāku aprakstu lasīt šeit.

“Iesaistes telts” pasākumu programma http://ejuz.lv/pt8.

No “Iesaistes telts” pasākuma video un foto.

Lielā cilvēku interese piedalīties sarunās “Iesaistes teltī” apliecina sabiedrības vēlmi runāt un gūt skaidrojumu par tēmām, kas ilgi ignorētas kā nepatīkamas vai aizspriedumu pilnas - lasīt plašāk šeit.

 

"Iesaistes telts" PROGRAMMA

piektdien, 28.jūnijā

12:30 -13:45 

Garīga rakstura traucējumi (GRT) mūsdienu Latvijā – *pieredzes, stereotipi, atbalsta iespējas. VIDEO no ekspertu sarunas.
Sarunas mērķis ir aicināt klausītājus aizdomāties par cilvēkiem ar GRT, kas ikdienā ir mūsu redzeslokā, bet netiek pamanīti. Šie cilvēki dažkārt tiek ignorēti baiļu, neizpratnes, nepatikas dēļ. Sarunas pamata jautājumi – kāpēc mēs (sabiedrība) dažkārt izvēlamies šos cilvēkus ignorēt, kādas ir atbalsta iespējas un ko varētu darīt citādi?
 
Video - profesore Gunta Ancāne "Iesaistes telts" apmeklētājus aicina uz sarunu par aizspriedumiem, mītiem un stereotipiem par un ap garīga rakstura traucējumiem.
 
Sarunā piedalās:
Resursa centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" atbalsta persona Sigita Zankovska-Odiņa  
Veselības ministre Ilze Vinķele 
Profesore dr. med. Gunta Ancāne 
Psihiatrs Ņikita Bezborodovs 
 
*sarunu ekspertu pieredzes
13:45–14:00

Šajā laikā pie telts abām pusēm zālienā festivāla apmeklētājiem tiek dota iespēja spēlēt izklātās dārza spēles

14:00–15:30
Cilvēku ar GRT tuvinieki un izdegšana. Kas tas ir un ko ar to darīt? VIDEO no ekspertu sarunas.
Sarunas mērķis ir uzrunāt cilvēku ar GRT tuviniekus un pārējo publiku par izdegšanu aprūpējot tuvus cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem. Pamata jautājumi – kas ir izdegšana, kā tā izpaužas ikdienā, kādi apstākļi to veicina un ko preventīvi darīt, lai izvairītos no šī nepatīkamā stāvokļa.
 
Video - profesors Māris Taube "Iesaistes telts" apmeklētājus aicina uz sarunu par izdegšanu, garīgo veselību un cilvēcību.
 
Sarunā piedalās:
Projekta “Stiprini Stipros” pārstāve Laura Dzērve
Santa Ozoliņa, klīniskā psiholoģe, krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes’’
Fizikas un matemātikas skolotāja Mazsalacas vidusskolā (dēls ar autismu) Vita Rusmane 
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā centra "Veldre” vadītājs profesors Māris Taube  
15:30-16:00 Meditācijas. "Iesaistes telts" apmeklētājiem izdalītas austiņas un viedierīces, kurās ir lejupielādēta meditācijas aplikācija “Miervidi”. 
Dārza spēles. Šajā laikā pie "Iesaistes telts" abām pusēm zālienā festivāla apmeklētājiem tiek dota iespēja spēlēt izklātās dārza spēles. 
16:00-17:30 
Garīga rakstura traucējumi mākslā. Ko cilvēkiem dod izpratne par citu cilvēku sāpēm, grūtībām? VIDEO no ekspertu sarunas.
Sarunas mērķis ir rosināt klausītājus pārdomas par to, ko un kāpēc mēs novērtējam mākslā garīgo saslimšanu portretējuma kontekstā, bet nepieņemam ikdienā. 
 
Video - TV raidījuma “Māmiņu klubs” vadītāja Kristīne Virsnīte "Iesaistes telts" apmeklētājus aicina uz saruna par garīga rakstura traucējumiem mākslā.
 
Sarunā piedalās:
Horeogrāfe (radījusi izrādi par depresiju “Bedre”) Sintija Siliņa 
Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs 
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā centra "Veldre” vadītājs profesors Māris Taube 
TV raidījuma “Māmiņu klubs” vadītāja Kristīne Virsnīte
17:30 -18:00
Randiņš ar ekspertu (1)
Pasākuma mērķis ir apmeklētājiem dot iespēju satikties ar dažādu jomu profesionāļiem un uzzināt, kādu atbalstu pie viņiem var saņemt, gūt jaunu informāciju. 
Eksperti:
Resursa centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" atbalsta persona Sigita Zankovska-Odiņa 
Mākslas terapeite Laura Danilāne 
Klīniskais psihologs Ilze Plauča
18:00 -19:30
Tiesības un iespējas uz vienlīdzīgu dzīvi jeb deinsitucionalizācijas process: Skandināvijas, Latvijas, Čehijas piemēri. VIDEO no ekspertu sarunas.
Sarunas mērķis ir dot ieskatu, kas deinstitucionalizācijas kontekstā notiek citās valstīs, parādīt, ka mēs (Latvija) neesam ne pirmie, ne vienīgie, kas saskaras ar garīgās veselības problēmu pieaugumu un meklē arvien jaunus veidus, kā labāk atbalstīt cilvēkus ar GRT. Atbalsta viegla pieejamība, uzklausīšana, pieņemšana un iedrošināšana – ko iegūstam no šādas pieejas?
 
Sarunā piedalās:
Jan Pfeiffer - Psihiatrs 
Anders Friche  - Headspace.dk 
Karla Brandt Lange - lektore no Headspace.dk  
Ieva Leimane-Veldmeijere  - resursu centrs “Zelda” direktore 
19:30 –20:00
Randiņš ar ekspertu (2)
Pasākuma mērķis ir apmeklētājiem dot iespēju satikties ar dažādu jomu profesionāļiem un uzzināt, kādu atbalstu pie viņiem var saņemt, gūt jaunu informāciju. 
Eksperti:
Mākslas terapeite Laura Danilāne 
Klīniskais psihologs Kristīne Dūdiņa
20:00 –20:30
Mūzikas grupas „Zvaigžņu dzirksts” akustiskais koncerts
Grupas dalībnieki ir jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Koncerta mērķis: dot iespēju apmeklētājiem noklausīties īsu, akustisku koncertu, kur spēlēs jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Parādīt jauniešu spēles un dzīves prieku, līdztekus veicinot arī viņu iekļaušanos sabiedrībā, piedāvājot viņiem iespēju uzstāties sarunu festivāla “Lampa” publikai.
20:30 –22:00
Signes Baumanes animācija filma “Akmeņi manās kabatās”
 
Video - režisore Signe Baumane aicina "Iesaistes telts" apmeklētājus noskatīties "Akmeņi manās kabatās".
 
Filmas demonstrēšanas mērķis: dot iespēju apmeklētājiem noskatīties latviešu režisores radītu filmu par garīgo (ne) veselību – dzīvi/sadzīvošanu ar depresiju, kā arī dot iespēju skatītājiem ekskluzīvā tiešsaistes diskusijā uzdot filmas autorei jautājumus par filmu. Patiesos notikumos un dzīvesstāstos balstīts stāsts par piecām autores dzimtas sievietēm, Signi pašu ieskaitot, viņu cīņu ar dzīves pārbaudījumiem, depresiju un neprātu. 
Vecuma ierobežojums:12+
22:00 

Jautājumu un atbilžu sesija ar animācijas filmas “Akmeņi manās kabatās” autori Signi Baumani. 

Tiešsaistes translācija.

 

"Iesaistes telts" PROGRAMMA, sestdien, 29.jūnijs

11:00–12:30

Izrāde bērniem “Kaka un Pavasaris”

Izrādes demonstrēšanas mērķis: dot iespēju vecākiem un bērniem, pavadīt laiku izzinošā/radošā veidā. Izrāde runā par svarīgām bērna augšanas procesa tēmām – ģērbšanos, mācīšanos lasīt, attiecībām bērnudārzā – interesantā un jautrā veidā māca bērniem jaunas lietas un to kopsakarības. 

12:30–13:00
Meditācijas. Telts apmeklētājiem tiek izdalītas austiņas un viedierīces, kurās ir lejupielādēta meditācijas aplikācija “Miervidi”. 
13:00–14:30
Sarežģītā bērnība – mobings skolā un internetā. VIDEO no ekspertu sarunas. 
Sarunas mērķis: pēc Pasaules veselības organizācijas datiem, 43 pētīto valstu vidū Latvija ir otrajā vietā pēc ņirgāšanās skolās 11,13 un 15. g.v. grupās. Ņirgāšanās skolā un interneta vidē ir vardarbības vieds ar izteikti negatīvu ietekmi uz psihi visa mūža garumā – gan to, par kuriem ņirgājas, gan to, kuri paši ņirgājas. Svarīgi to pamanīt, atpazīt un aktīvi rīkoties, lai ņirgāšanās situācijas novērstu un atrisinātu.
 
Video - Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas atkarību profilakses speciālists Nils Sakss Konstantinovs aicina "Iesaistes telts" apmeklētājus uz sarunu par ņirgāšanos skolā un interneta vidē.
 
Sarunā piedalās:
Inga Zārde - psihiatre   
Laila Balode – Centra Dardedze konsultāciju daļas vadītāja
Nils S. Konstantinovs - pusaudžu resursu centra vadītājs un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas atkarību profilakses speciālists
Laura Ķirse - vecāks
14:30–15:00
Randiņš ar ekspertu (1)
Pasākuma mērķis ir apmeklētājiem dot iespēju satikties ar dažādu jomu profesionāļiem un uzzināt, kādu atbalstu pie viņiem var saņemt, gūt jaunu informāciju. 
 
Eksperti:
Smilšu spēles terapeits Edijs Pētersons
Kanisterapijas speciālists (suņu terapija) Ingrīda Supe
Ergoterapeits Anete Kaužena
Psihiatre Inga Zārde
15:00–16:30
Bērni ar invaliditāti – nozīmīga sabiedrības daļa jeb kā sekmīgi iekļaut un atbalstītVIDEO no ekspertu sarunas.
Sarunas mērķis ir rosināt mainīt skatījumu uz bērniem ar invaliditāti, mazināt bailes pieņemt un atbalstīt bērnus, sniegt zināšanas par atšķirīgas uzvedības iemesliem un vēlamo rīcību, rosināt pārdomāt, ko varam darīt, lai ģimene varētu turpināt būt, “parasta” ģimene neatkarīgi no bērna veselības stāvokļa.
 
Video - Ketija Karlsone, mamma, kafijas namiņa ''Kurts'' īpašniece aicina "Iesaistes telts" apmeklētājus uz sarunu kā rosināt mainīt skatījumu uz bērniem ar invaliditāti, kā sekmīgi iekļaut un atbalstīt.
 
Sarunā piedalās:
Ketija Karlsone -  mamma, kafijas namiņš ''Kurts'' īpašniece 
Anna Broka – lektore, Vidzemes augstskola, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) 
Ināra Oļena - Pelču speciālās internātpamatskolas direktore
Ilze Dzene - VSAC “Rīga” filiāles “Rīga” vadītāja
16:30–17:00
Randiņš ar ekspertu (2)
Pasākuma mērķis ir apmeklētājiem dot iespēju satikties ar dažādu jomu profesionāļiem un uzzināt, kādu atbalstu pie viņiem var saņemt, gūt jaunu informāciju. 
 
Eksperti:
Smilšu spēles terapeits Edijs Pētersons
Kanisterapijas speciālists (suņu terapija) Ingrīda Supe
Ergoterapeits Anete Kaužena
Psihiatre Inga Zārde
17:00 –18:30
Vides pieejamība kā priekšnoteikums iespējai būt līdzvērtīgam sabiedrības loceklimVIDEO no ekspertu sarunas.
Sarunas mērķis ir rosināt klausītājus izprast pieejamas, iekļaujošas vides nozīmi cilvēku ar invaliditāti dzīvē. Tāpat caur ekspertu sarunu, pieredzi un ierosinājumiem parādīt sabiedrībai, kā iekļaujoša vide var būt un ir vienlīdzīgu iespēju pamats, dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti būt kopā ar sabiedrību, satuvināties, iekļauties, būt sociāli aktīviem. Sarunas pamata jautājumi – kas tiek saprasts ar konceptu “iekļaujoša vide”, kādi ir labie un ne tik labie Latvijas piemēri, kā sabiedrības locekļi, uzņēmēji un citi var veicināt iekļaujošu darba/dzīves vidi cilvēkiem ar invaliditāti?
 
Sarunā piedalās:
Visvaldis Sarma - arhitekts 
Jānis Palkavnieks - Draugiem Group runasvīrs, sociāli atbildīgs uzņēmējs
Kaspars Kalvītis - apvienība “Apeirons” projektu vadītājs
Anete Ilves - Tiesībsarga birojs, Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece
19:00–21:00
Meistarklase Nr.1 pieaugušajiem un bērniem – sapņu ķērāju izgatavošana
Meistarklase Nr.2 pieaugušajiem un bērniem – punktiņmandalu izgatavošana
Vienojošas un iekļaujošas nodarbības visa vecuma apmeklētājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem.  
Nodarbību mērķi ir:
- veicināt sīkās motorikas attīstību (bērniem);
- dot iespēju vecākiem un bērniem, kā arī citiem apmeklētājiem piedalīties iekļaujošā, radošā nodarbībā;
- nodarbības arī kā iespēja praktizēt apzinātību mierpilnā vidē, radoši iesaistoties.
Abas meistarklases apmeklētājiem pieejamas vienlaicīgi. Meistarklašu kopējais norises laiks 3h.