Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/petijumi/

Pētījumi

24.05.2019

  • Pētījums (angļu valodā) par rezidentūras novērtējumu visās trīs Baltijas valstīs ar mērķi uzlabot rezidentūras kvalitāti reģionā (Compliance of Postgraduate Medical Education with WFME International Standards: Comparative Analysis of Estonia, Latvia and Lithuania) - *pdf. Pētījuma ziņojums "Rezidentūra Latvijā - izaicinājumi un izaugsmes iespējas" - *pdf.
  • Iedzīvotāju apkalpošanas apmierinātības pētījums Nacionālajā veselības dienestā - *pdf.
  • Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū, tendences un paradumi -  www.spkc.gov.lv