Jūs atrodaties šeit: Nozare > Pētījumi
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Pētījumi

Pētījumi

17.08.2020

Veselības ministrijas īstenotie sabiedrības veselības pētījumi:
 
1) Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums (2017.gada oktobris līdz 2022.gada novembris). Pētījuma mērķis: izvērtēt Latvijas vispārizglītojošo mācību  iestāžu vides kvalitātes svarīgu rādītāju–iekštelpu CO2 koncentrāciju, veicot objektīvus mērījumus, un sagatavot uz pierādījumiem balstītus ieteikumus izglītības iestāžu iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai. 
 
2) Procesu atkarību (azartspēles, datoratkarība, jaunās tehnoloģijas, u.c.) izplatība Latvijas iedzīvotājiem un to ietekmējošie riska faktori (no 2018.gada janvāra līdz 2019.gada maijam). Pētījuma mērķis: noskaidrot procesu atkarību (azartspēļu atkarība, sociālo mediju atkarība, datorspēļu atkarība) un asociētās uzvedības izplatību un to ietekmējošos faktorus Latvijas iedzīvotāju vidū. Ar pētījumu var iepazīties vietnē esparveselibu.lv.
 
3) Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījuma veikšana izglītības iestādēs īstenošanai (no 2018.gada decembra līdz 2020.gada februārim). Pētījuma mērķis: noskaidrot fizisko aktivitāti ierobežojošos un veicinošos faktorus izglītības iestādēs. Ar pētījumu var iepazīties vietnē esparveselibu.lv.
 
4) Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums (2018.gada decembris līdz 2020.gada februāris). Pētījuma mērķis: iegūt uz pierādījumiem balstītu informāciju par veselību ietekmējošiem paradumiem un funkcionālām spējām reprezentatīvā populācijā Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 65 gadu vecuma. Ar pētījumu var iepazīties vietnē esparveselibu.lv.
 
5) Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums (no 2018.gada augusta līdz 2020.gada septembris). Pētījuma mērķis: iegūt kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru izplatības raksturojumu visā Latvijas pieaugušo populācijā.
 
6) Pētījums par sāls  patēriņu un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā (no 2018.gada jūnija līdz 2020.gada jūnijs). Pētījuma mērķis: novērtēt Latvijas iedzīvotāju uzņemtā sāls un joda daudzumu, izvērtējot iedzīvotāju sniegtos uztura datus un 24 stundu urīna paraugu analītiskos mērījumus.
 
7) Pētījums par alkohola un citu atkarību izraisošo vielu lietošanu grūtniecības laikā (no 2019.gada decembra līdz 2020.gada maijam). Pētījuma mērķis: noskaidrot smēķēšanas, alkohola, kā arī nelegālo atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību grūtniecības laikā un šo paradumu asociētos faktorus Latvijā, lai plānotu un īstenotu nepieciešamo uz pierādījumiem balstītu profilakses pasākumu apjomu valsts mērogā.
 
8) Pētījums par psihisku traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā (no 2019.gada jūnija līdz 2020.gada septembrim). Pētījuma mērķis: noskaidrot psihisko traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā.