Jūs atrodaties šeit: Nozare > Normatīvie dokumenti > Valsts katastrofu medicīnas plāns

Valsts katastrofu medicīnas plāns

02.11.2017

Valsts katastrofu medicīnas plāns apstiprināts 2017.gada 16.oktobrī ar Veselības ministrijas rīkojumu Nr.195 "Par valsts katastrofu medicīnas plāna apstiprināšanu” (*pdf.), kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi" tiek aktualizēts reizi gadā.

Plānā atspoguļots katastrofu medicīnas sistēmas mērķis, uzdevumi, institūciju atbildība, rīcība un sadarbība dažādu apdraudējumu (ārkārtas situācijas, katastrofas) gadījumā. Aktualizētajam valsts katastrofu medicīnas plānam ir 22 pielikumi, no kuriem 22.pielikums  ,,Evakuācijas pasākumu organizēšana slimnīcā (rekomendācijas)” ir jauns.

Valsts katastrofu medicīnas plāns - *docx.

Valsts katastrofu medicīnas plāna pielikumi:

 • Ārkārtas medicīniskās situācijas un ārkārtas sabiedrības veselības situācijas pārvaldīšanas atbildības līmeņi (1.pielikums
 • Rīcība bīstamo un citu infekcijas slimību gadījumā (2.pielikums)
 • Rīcība ķīmiskās katastrofas (avārijas) gadījumā (3.pielikums)
 • Rīcība klimatiskās ietekmes izraisītā negadījumā (4.pielikums)
 • Rīcība radiācijas avārijas gadījumā (5.pielikums)
 • Rīcība nezināmas izcelsmes slimību gadījumos (6.pielikums)
 • Rīcība masveida patvēruma meklētāju ierašanās gadījumos (7.pielikums)
 • Ārkārtas medicīniskās situācijas pārvaldīšanas organizācija slimnīcā (rekomendācija) (8.pielikums)
 • Valsts materiālo rezervju (VMR) nosūtīšanas uz notikumu vietu/ārstniecības iestādēm algoritms ārkārtas situācijā (10.pielikums)
 • Informēšanas, sadarbības un deleģēšanas shēma komunikācijas speciālistiem ārkārtas situācijās (11.pielikums)
 • Slimnīcu saraksts, kurās 24 stundas diennaktī tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība (12.pielikums)
 • Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta resursi (14.pielikums)
 • NMP dienesta struktūrvienību ģeogrāfiskais izvietojums (15.pielikums
 • Ārkārtas situācijas ziņojums (parauga forma) (16.pielikums)
 • Katastrofu medicīnas sistēmu regulējošie dokumenti (18.pielikums)
 • Psiholoģiskās palīdzības nodrošināšana ārkārtas situācijās (19.pielikums)
 • Nevalstisko organizāciju (NVO) iesaiste ārkārtas situācijas pārvaldīšanā (20.pielikums)
 • Ieteikumi individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai veselības nozarē strādājošajiem (21.pielikums)
 • Evakuācijas pasākumu organizēšana slimnīcā (rekomendācijas) (22.pielikums)