Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/nozare/normativie_dokumenti/ministru_kabineta_noteikumi/

Ministru kabineta noteikumi

13.02.2020

Veselības aprūpes organizēšanas jomā:

Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība (Nr.555)

Sabiedrības veselības jomā:

Farmācijas jomā: