Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/normativie_dokumenti/ministru_kabineta_noteikumi/

Ministru kabineta noteikumi

27.03.2018

Veselības aprūpes organizēšanas jomā:

Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība (Nr.1529) 

Sabiedrības veselības jomā:

Farmācijas jomā: