Jūs atrodaties šeit: Nozare > Normatīvie dokumenti
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Normatīvie dokumenti

Informatīvie ziņojumi

16.06.2015

 • Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2012.gada 27.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 20.§ „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem veselības nozares kapitālsabiedrību menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanu, tādējādi novēršot situāciju ar atkārtotu parādu veidošanos”) 4.punktā dotā uzdevuma izpildi - *pdf.
 • Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2013.gada finansiālajiem un darbības rādītājiem, pārvaldot valsts kapitālu” - *pdf.
 • Precizētais informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju plānu 2014.gadam, pārvaldot valsts kapitālu” - *pdf
 • Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas (2009.-2013.) izpildes gala ziņojums - *doc.
 • Informatīvais ziņojums "Par Imunizācijas plāna izpildi 2013.gadā" - *pdf.
 • Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālo un darbības rādītāju plānu 2014.gadam, pārvaldot valsts kapitālu” - *pdf.
 • Informatīvais ziņojums par veselības aprūpes darbinieku apmācībām prostitūcijā iesaistīto personu identificēšanai un atbilstošas aprūpes un informācijas nodrošināšanai, kā arī par iespēju izveidot zema sliekšņa centru prostitūcijā iesaistītajām personām un īstenot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus - *pdf.
 • Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2012.gada finansiālajiem un darbības rādītājiem, pārvaldot valsts kapitālu” - *pdf. 
 • Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālajiem un darbības rādītājiem, pārvaldot valsts kapitālu” (2011.gada izpilde, 2012.gada provizoriskā izpilde un 2013.gada plāns) - *pdf.
 • Informatīvais ziņojums "Finanšu situācija veselības aprūpes jomā" (projekts) - *pdf. Ministru kabineta sēdes protokollēmums - *pdf. Pielikums Informatīvā ziņojuma "Par finanšu siituāciju veselības aprūpē" projektam - *pdf.
 • Informatīvo ziņojumu „Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli”  - *pdf.
 • Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālo un rezultatīvo rādītāju plānu 2011.gadam” - skatīt šeit.
 • Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, finansiālajiem un darbības rādītājiem, pārvaldot valsts kapitālu” - skatīt šeit.
 • Informatīvais ziņojums „Par kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, 2011.gada finansiālajiem un darbības rādītājiem, pārvaldot valsts kapitālu” - skatīt šeit.
   
 • Informatīvā ziņojuma projekts "Informatīvais ziņojums par pašreizējo situāciju uztura bagātinātāju apritē un veicamajiem pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanā" - skatīt šeit. Informatīvā ziņojuma pielikumi: nr.1.; nr.2.; nr.3.; nr.4.
 • Informatīvais ziņojums par iespējām racionalizēt valsts budžeta izlietojumu un pacientu izdevumus zāļu iegādei - skatīt šeit.
 • Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par stacionāro ārstniecības iestāžu darbību 2011.gada pirmajā ceturksnī" - skatīt šeit.
 • Informatīvais ziņojums par obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanas lietderību - skatīt šeit.
 • Informatīvais ziņojums par Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programmas 2009.-2013.gadam vidusposma izpildi - skatīt šeit. Pielikums - skatīt šeit. Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas izplatības ierobežošanas programma 2009.-2013.gadam - skatīt šeit.   
 •  Informatīvais ziņojums par Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas un Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plāna 2005.-2010.gadam īstenošanu 2005. - 2009.gadā - skatīt šeit.
 •  Informatīvais ziņojums Par situāciju veselības nozarē (iesniegts MK 2010.gada 14.jūnijā) - skatīt šeit.
 •  Informatīvais ziņojums Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizāciju un to turpmāko darbību - skatīt šeit.
 • Informatīvais ziņojums Par rīcību gripas pandēmijas gadījumā - skatīt šeit.