Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/normativie_dokumenti/

Normatīvie dokumenti

04.01.2016

Sadaļā Normatīvie dokumenti ir iekļauti būtiskākie normatīvie akti, kas regulē Veselības ministrijas darbību, uzdevumus un funkcijas. Publicēti nozares regulējošie normatīvie akti, attīstības plānošanas dokumenti un veselības nozarē nozīmīgākie dokumenti.