Jūs atrodaties šeit: Nozare > Nacionālā references laboratorija
Jūs atrodaties šeit: Nozare > Nacionālā references laboratorija

Nacionālā references laboratorija epidemioloģiskās drošības jomā

12.04.2017

Veselības ministrija saskaņā ar Ministru kabineta  2017.gada 7.marta noteikumiem Nr.125 ”Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem” publicē informāciju par nacionānālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā.

Nacionālā references laboratorija epidemioloģiskās drošības jomā ir SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”.

Laboratorija strādā saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanu un ievēro likumdošanas prasības attiecībā uz pacienta labklājību, vides aizsardzību, personāla drošību un ētisko normu ievērošanu. Laboratorija veic infekcijas un parazitāro slimību laboratorisko diagnostiku un uzraudzību atbilstoši epidemioloģiskai situāciju Latvijā un Eiropā.

Par nacionālo references laboratoriju vairāk lasīt tīmekļa vietnē www.aslimnica.lv.