Jūs atrodaties šeit: Nozare > Informatīvie izdevumi speciālistiem

Informatīvie izdevumi speciālistiem

11.04.2019

 • Ieteikumi ārstniecības personām cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanai - *pdf.
 • Rekomendācijas fizisko aktivitāšu veicināšanai Latvijas iedzīvotājiem (politikas veidotājiem un īstenotājiem) - *pdf.
 • Informācija par drošuma pazīmju ieviešanu, saskaņā ar viltoto zāļu drektīvu 2011/62/ES - *pdf.
 • Ieteikumi ārstniecības personām vardarbības gadījumu, kuros cieš bērni, atpazīšanai - *pdf

Ieteikumi ārstniecības personām vardarbības gadījumu, kuros cieš bērni, atpazīšanai  ir veidoti kā palīglīdzeklis ārstniecības personām (piemēram, ģimenes ārstiem, pediatriem, ginekologiem, medicīnas māsām), lai norādītu uz pazīmēm, kas liecina par iespējamu vai jau pastrādātu vardarbību pret bērnu, un secīgu rīcību šādos gadījumos.

 • Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcija - *pdf. Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcijas ietvaros veicamo pasākumu plāns - *xlsx.
 • Veselības veicināšanas un slimību profilakses politikas īstenošanas stratēģiskais ietvars - *pdf.

Izstrādātajā "Veselības veicināšanas un slimību profilakses politikas īstenošanas stratēģiskais ietvars" iekļauti ekspertu priekšlikumi turpmākajiem gadiem sabiedrības veselības jomas aktivitātēm gan nacionālā, gan pašvaldību līmenī ilgtspējīgas veselības veicināšanas un slimību profilakses politikas īstenošanai. Stratēģiskais ietvars paredzēts kā ieteikumi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānotājiem un īstenotājiem, kā arī ar veselības veicināšanu un slimību profilaksi saistītu politikas plānošanas un citu dokumentu izstrādē.

 • Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai - *pdf.
 • Ieteikumi stacionārajām ārstniecības iestādēm par uzskaites dokumentu sagatavošanu, kodēšanu. Rādītāju apraksts un aprēķina metodoloģija stacionāru kvalitātes rādītājiem - *pdf. Rādītāju aprēķina rezultāti - *pdf.
 • Rekomendācijas Valsts asinsdonoru centram, asins sagatavošanas nodaļām un asins kabinetiem par laboratorisko izmeklējumu rezultātu interpretāciju un informācijas sniegšanu - *pdf.

Veselības ministrijas darba grupā “Par asins komponentu drošību un donoru epidemioloģisko uzraudzību” 2017.gadā izstrādātās rekomendācijas: “Rekomendācijas Valsts asinsdonoru centram, asins sagatavošanas nodaļām un asins kabinetiem par laboratorisko izmeklējumu rezultātu interpretāciju un informācijas sniegšanu", kas nosaka vienotu cilvēka imūndeficīta vīrusa, B un C hepatīta vīrusu un sifilisa laboratorisko izmeklējumu interpretāciju un Valsts asinsdonoru centra, ārstniecības iestāžu asins sagatavošanas nodaļu un asins kabinetu, Slimību profilakses un kontroles centra, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" Nacionālās references laboratorijas savstarpējo sadarbību.

 • Normatīvajā regulējumā iekļautās definīcijas - *excel.
 • Ieteikumi veselības aprūpes speciālistiem "Piemērots uzturs, plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā, — veselīga dzīves sākuma pamats" - *pdf.
 • Vielmaiņas stresa faktori, kas ietekmē aptaukošanās un neinfekciju slimību vielmaiņas programmēšanu - *pdf.
 • Veselību veicinoša skola - *pdf.
 • Metodiskie ieteikumi vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem darbam ar audzēkņiem par reproduktīvās veselības, dzimumattīstības, attiecību veidošanas un atbildības jautājumiem - *pdf.
 • Ieteikumi izglītības iestāžu pedagogiem darbam ar mācību filmām “Katrīna” un “Roberts” emocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās mazināšanai skolā un interneta vidē - *pdf.
 • Ieteikumi izglītības iestāžu psihologiem un pedagogiem darbam ar skolēniem, kuriem ir uzvedības un emocionāli traucējumi skolas vidē - *pdf.
 • Psihiskās saslimšanas, to pazīmes, diagnostika un ārstēšanas metodes - *pdf.
 • Padomi saskarsmē, komunikācijā un sadzīvē ar cilvēkiem ar dažādām psihiskām saslimšanām - *pdf.
 • Pašnāvību novēršana - *pdf.
 • Pašnāvību novēršana: Materiāls vispārējās prakses ārstiem (2009) - *pdf.
 • Pašnāvību novēršana: informatīvs materiāls mediju pārstāvjiem - *pdf.
 • Pašnāvība - vai un kā par to ziņot medijos - *pdf.
 • Pašnāvību riska faktori - *pdf
 • Ieteikumi ģimenes ārstiem alkohola atkarības profilaksē - *pdf.
 • Iekaisīgās zarnu slimības - *pdf.
 • Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata
 • Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju.
 • Vadlīnijas korupcijas risku mazināšanai Veselības ministrijas ārstniecības iestādēs/kapitālsabiedrībās
Cito! informatīvs izdevums par zāļu lietošanas drošumu
Grāmata "Ievads farmakovigilancē"
"Zāļu patēriņa statistika"
Oficiālais izdevums "Latvijas Republikas Zāļu reģistrs"
"Veselības inspekcijas e- pakalpojumi"
"Ārstniecības personu/ārstniecības atbalsta personu identifikatora elektronisks pieprasījums"
"Elektronisks paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi"
"Kosmētikas līdzekļu marķējums
"Kosmētikas līdzekļu piedāvāšana tirgū"
"Būtiskākais, kas pakalpojumu sniedzējiem jāzina par kosmētikas līdzekļiem"
"Drošuma prasības kosmētikas līdzekļiem, uzņēmēju atbildība"
"Profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārvalstīs"