Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eveseliba1/veselibas_ministrijas_un_latvijas_gimenes_arstu_asociacijas_/

Veselības ministrijas un Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas sadarbība e-veselības ieviešanas jautājumos

27.01.2017

Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas 2016.gada 2.novembra sanāksmes protokols par e-veselības sistēmas ieviešanas aktuālajiem jautājumiem - *pdf.

Veselības ministrijas (VM) sarakste ar Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju (LĢĀA) par risināmiem jautājumiem E-veselības kontekstā:

2017.gadā:

VM 23.01.2017. vēstule Latvijas Ģimenes ārstu asociācijai un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijai par darba grupu par pacientu datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem saistībā ar vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas darbību - *pdf.

 


VM 05.11.2017. vēstule LĢĀA, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijai, Latvijas Slimnīcu biedrībai un Veselības aprūpes darba devēju asociācijai par pārstāvju deleģēšanu E-veselības portāla pilottestēšanas darba grupā - *pdf.  

LĢĀA 17.01.2017. atbildes vēstule VM par pārstāvju deleģēšanu E-veselības portāla pilottestēšanas darba grupā - *pdf


2016.gadā:

VM 16.12.2016. atbildes vēstule LĢĀA par risināmiem jautājumiem E-veselības kontekstā - *pdf.

LĢĀA 08.12.2016. vēstule VM par risināmiem jautājumiem e-veselības sistēmas produktu - e-DNL un e-receptes - pārbaudei un lietošanai" - *pdf.

LĢĀA 15.11.2016. vēstule VM par e-darbnespējas lapas un e-recpetes ieviešanas procesa plānošanu saistībā ar VSS-957 par MK not. grozījumiem Nr.134" - 1.lapa2.lapa


VM 01.11.2016. atbildes vēstule LĢĀA par e-veselības sistēmas ieviešanu - *pdf.

LĢĀA 03.10.2016. vēstule VM par e-veselības sistēmas ieviešanu - *pdf


VM 06.05.2016. atbildes vēstule LĢĀA par līguma projektu par sadarbību vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izmantošanā - *pdf.

LĢĀA 24.03.2016. vēstule VM par līguma projektu par sadarbību vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izmantošanā - *pdf.


2015.gadā:

VM 26.11.2015. atbildes vēstule LĢĀA par nozīmīgu pacienta tiesību apdraudējumu un prasību ārstam rīkoties prettiesiski - *pdf

LĢĀA 13.11.2015. vēstule VM par nozīmīgu pacienta tiesību apdraudējumu un prasību ārstam rīkoties prettiesiski - *pdf.


VM 28.10.29.2015. atbildes vēstule Latvijas Republikas Tiesībsargam, LĢĀA par pacienta tiesību ievērošanu vienotajā veselības nozares elektroniskaja informācijas sistēmā - *pdf.

Latvijas Republikas Tiesībsarga 03.09.2015. vēstule VM par pacienta tiesību ievērošanu vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā - *pdf.