Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eveseliba1/seminars_par_aktualajiem_eveselibas_ieviesanas_jautajumiem/

Seminārs par aktuālajiem E-veselības ieviešanas jautājumiem

16.06.2017

No 1. līdz 2.jūnijam Veselības ministrija sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju (PVO) organizēja semināru par aktuālajiem E-veselības ieviešanas jautājumiem ar ieinteresēto Latvijas ārstniecības iestāžu, ārvalstu ekspertu un PVO pārstāvju piedalīšanos.

Semināra dalībniekiem bija iespēja dalīties pieredzē un diskutēt par aktuālajiem E-veselības jautājumiem, kā arī uzklausīt PVO, Norvēģijas, Grieķijas, Igaunijas, Zviedrijas un citu valstu ekspertu ieteikumus, kas balstīti uz šo valstu pieredzi.

Seminārā pirmajā dienā Nacionālā veselības dienesta speciālisti iepazīstināja ar pārskatu par E-veselības sistēmu un tās ieviešanas gaitu Latvijā, savukārt veselības aprūpes speciālisti dalījās pieredzē, lietojot E-veselību. Semināra laikā PVO pārstāvji prezentēja Latvijas E-veselības sistēmas novērtējumu un priekšlikumus veiksmīgai sistēmas ieviešanai. Savukārt 2.jūnijā seminārā diskutēja par ārstniecības iestāžu un privātprakšu sagatavošanās procesu E-veselības sistēmas izmantošanai un informācijas drošības piemērošanu Latvijas E-veselības sistēmā.

Semināra par aktuālajiem E-veselības ieviešanas jautājumiem ekspertu prezentācijas:

  • "Pārskats par e-veselības sistēmu un tās ieviešanas gaitu Latvijā" - *pdf.
  • "Pieredze ar e-recepti" - *pdf.
  • "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca: laime kalpot bērniem!" - *pdf.
  • "Rapid assessment of Latvia's national e-Health System" - *pdf.
  • "Strategic purpose of electronic prescription" - *pdf.
  • "Security and resilience for e-Health infrastructures and services" - *pdf.
  • "e-Prescription in Estonia" - *pdf.
  • "e-health experience in Norway" - *pdf.
  • "e-prescription and other e-services from the perspective of a family doctor" - *pdf.