Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/eveseliba1/dienesta_parbaude_saistiba_ar_eveselibas_informacijas_sistem/

Dienesta pārbaude saistībā ar e-veselības informācijas sistēmu ieviešanu un plānoto e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu

31.03.2017