Jūs atrodaties šeit: Nozare
Jūs atrodaties šeit: Nozare

ESF projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”

06.08.2019

Veselības ministrija 2016.gada novembrī uzsākusi īstenot Eiropas Savienības fonda projektu „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus četrās prioritārajās veselības jomās (sirds un asinsvadu, onkoloģija, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgā veselība).

Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi, vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Projekta ietvaros 2017.gada jūlijā izstrādāts un apstiprināts veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns (aktualizēts 14.06.2019), kas ietvers visaptverošu pieeju veselības veicināšanas pasākumu īstenošanai, tai skaitā attiecībā uz normatīvā regulējuma izmaiņām un starpsektoru sadarbību. Tāpat Projekta ietvaros tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses (tostarp pašvaldībās īstenoto) pasākumu uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija. 
Projekta sadarbības partneri: Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Veselības inspekcija, Valsts sporta medicīnas centrs,  Zāļu valsts aģentūra. 
Plānotais Projekta īstenošanas laiks: no 2016.gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim.  

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 692 798 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 14 188 878 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 2 503 920 euro apmērā.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"  ietvaros. 

  • Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi mājaslapa - ESparveselibu.lv

 

Aktualitātes

17.08.2017. (informācija aktualizēta 14.06.2019.) Izstrādāts Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns
Lai Eiropas Sociālā fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā tiktu piemērota vienota  pieeja veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānošanai, īstenošanai un novērtēšanai nacionālā un pašvaldību līmenī, ir sagatavots un Veselības veicināšanas un slimību profilakses Starpsektoru sadarbības komitējā apstiprināts Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns. Plāns paredzēts sabiedrības veselības jomas profesionāļiem un veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānotājiem, jo īpaši pašvaldībās strādājošajiem speciālistiem, kas plāno un īsteno projektus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem"  9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros laika posmā no 2017. līdz 2022.gadam. Plāna izstrādē piedalījušies Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra eksperti Eiropas Savienības fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr.9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns –  *pdf


19.06.2017. Uzsākta ESF projekta muzejpedagoģisko programmu īstenošana:
Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā ir uzsākta divu muzejpedagoģisko programmu īstenošana skolas vecuma bērniem - „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu” un „Tavs veselīgais uzturs”. Programmu mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi ikdienā. Programmas ir bez maksas un tās būs pieejamas organizētām grupām līdz 2018.gada martam. Sīkāka informācija par programmām, kā arī pieteikšanos atrodama Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja mājaslapā www.mvm.lv.


07.06.2017. Veselības ministrija projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" pašvaldībās īstenojamo veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu uzraudzības ietvaros apkopo informāciju par pašvaldībās plānotajām veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātēm 2017.gadā ESF finansēto pašvaldību individuālo projektu ietvaros. Sīkāk par pašvaldībās plānotajām darbībām aicinām interesēties konkrētajās pašvaldībās.

Informācijas publicēšanas datums: Pašvaldība Informācijas publicēšanas datums: Pašvaldība Informācijas publicēšanas datums Pašvaldība
20.10.2017.  Ventspils pilsēta        
04.10.2017.  Saulkrastu novadsViesītes novads: Auces novads 03.10.2017. Neretas novads; Salas novads 26.09.2017. Riebiņu novads
14.09.2017.  Vārkavas novads 18.09.2017.  Skrundas novadsCesvaines novads  20.09.2017.  Viļakas novads
13.09.2017.

 

Salaspils novadsRēzeknes pilsēta

Kārsavas novadsDaugavpils novadsVarakļānu novads

Jaunpils novadsPreiļu novadsKandavas novads

Skrīveru novads; Ķeguma novadsBurtnieku novads;

Zilupes novadsKocēnu novads; Madonas novads

Ķekavas novads; Kuldīgas novadsNaukšēnu novads;

Grobiņas novadsJaunpiebalgas novadsCēsu novads

11.09.2017.: Vecpiebalgas novads; Siguldas novds; Daugavpils pilsēta; Olaines novads; Rucavas novads; Limbažu novads 29.05.2017.: Jēkabpils pilsētaKokneses novads
17.08.2017.:  Liepājas novads  18.05.2017.: Jelgavas pilsēta
07.08.2017.:  Carnikavas novads 17.05.2017.: Strenču novadsTukuma novads
31.07.2017.:  Mazsalacas novads; Brocēnu novadsIlūkstes novads 03.05.2017.: Dagdas novadsSaldus novads
14.07.2017.: Krāslavas novadsLielvārdes novadsRēzeknes novads 11.04.2017.: Mārupes novads 
03.07.2017.:  Ogres novadsRundāles novads 10.04.2017.: Jūrmala
29.06.2017.: Jaunjelgavas novads 07.04.2017.: Amatas novadsDobeles novads 
26.06.2017.: Rojas novadsJelgavas novads 05.04.2017.: Krustpils novads
12.09.2017.:

Stopiņu novads; Aizkraukles novads; Ludzas novadsSalaspils novadsAlojas novads;

Talsu novadsIecavas novadsAlsungas novadsBaltinavas novadsBalvu novads;

Beverīnas novadsSmiltenes novadsVentspils novads;

Rūjienas novadsAknīstes novads

Pāvilostas novadsApes novadsBauskas novads

Ozolnieku novadsCiblas novads 

14.06.2017.: Pļaviņu novads 04.04.2017.: Aglonas novadsĀdažu novadsGulbenes novadsJēkabpils novads
12.06.2017.: Priekules novadsValmieras novads Līvānu novads  
07.06.2017.: Raunas novadsRugāju novads  Rīgas pilsēta
30.05.2017.: Alūksnes novadsRopažu novads Valkas novadsVecumnieku novads 
30.05.2017.: Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) organizētos vietēja mēroga pasākumus sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei skatīt SPKC tīmekļa vitenē www.spkc.gov.lv

 


28.04.2017. 28.aprīlī notika kārtējā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un  slimību profilakses pasākumi” Veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komitejas sēde, kuras laikā komitejas locekļi tika iepazīstināti ar Projekta 2016.gada progresu, Veselības veicināšanas un pašvadlībās īstenojamo pasākumu uzraudzību. 
Prezentācija "ESF projekts "Kompleksi veselības veicināšanas un  slimību profilakses pasākumi"" – *pdf.


27.01.2017. 27.janvārī notika pirmā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un  slimību profilakses pasākumi” Veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komitejas sēde, kuras laikā komitejas locekļi tika iepazīstināti ar Projekta progresu un Projektā paredzētā Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāna struktūru un tā nozīmi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānošanā, īstenošanā un uzraudzībā Latvijas pašvaldībās visā Projekta darbības laikā.

Atbilstoši 2016.gada 17.maija Ministru Kabineta noteikumu Nr.310 61.3.punktam tika apstiprināts Projekta ietvaros 2017.gadā plānoto sabiedrības veselības pētījumu saraksts. Komitejas nolikums - *pdf.  Komitejas sastāvs - *pdf.

Prezentācija  "ESF projekts “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”" - *pdf.
Prezentācija "Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns" - *pdf


09.12.2016. Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla sanāksmē Veselības ministrija informē par ministrijas ESF finansēto projektu "Kompleksi veselības veicināšanas un profilakses pasākumi" un tajā plānotajām darbībām. Lasīt vairāk šeit.


 

Kontaktinformācija:

ESF projekts "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi": 

Projekta koordinators: Ieva Lūkina

e-pasts: esfveicinasana@vm.gov.lv 
tālrunis: 67876195