Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/es_padomes_darba_grupas/socialo_jautajumu_darba_grupa/

Sociālo jautājumu darba grupa

16.02.2011

2011.gada darba grupas sanāksmes:

2011.gada 16.februāris
Sanāksmē tika skatīti priekšlikumi Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmuma ietvaros pārceltu trešo valstu valsts piederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem
Sanāksmē piedalījās: veselības atašejs Pēteris Ancāns.

2010.gada darba grupu sanāksmes:

2010.gada 4.februāris
Sanāksmē tika skatīts direktīvas projekts par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.
Sanāksmē piedalījās: veselības atašejs Silvija Juščenko.
Instrukcija Latvijas pārstāvim sanāksmē tika sagatavota un saskaņota ar visiem iesaistītajiem ekspertiem.

2010.gada 25.janvāris
Sanāksmē tika skatīts direktīvas projekts par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.
Sanāksmē piedalījās: veselības atašejs Silvija Juščenko.
Instrukcija Latvijas pārstāvim sanāksmē tika sagatavota un saskaņota ar visiem iesaistītajiem ekspertiem.

2010.gada 14.janvāris
Sanāksmē tika skatīts direktīvas projekts par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē. Sanāksmē piedalījās: veselības atašejs Silvija Juščenko.
Instrukcija Latvijas pārstāvim sanāksmē tika sagatavota un saskaņota ar visiem iesaistītajiem ekspertiem.

2009.gada darba grupu sanāksmes:

2009.gada 15.decembris
Sanāksmē Eiropas Komisija prezentēja priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.
Sanāksmē piedalījās: veselības atašejs Silvija Juščenko.
Instrukcija Latvijas pārstāvim sanāksmē tika sagatavota un saskaņota ar atbildīgo nozares ekspertu.