Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/nozare/es_padomes_darba_grupas/partikas_produktu_darba_grupa/

Pārtikas produktu darba grupa

05.07.2016

2016.gada 23.maijs
Sanāksmē turpinājās diskusijas par Padomes secinājumu projekts par pārtikas produktu sastāva uzlabošanu. Dalībvalstis kopumā atbalsta secinājumu projektu. Sanāksmes laikā tika izteikti atsevišķi priekšlikumi grozījumiem.
Sanāksmē piedalījās: veselības nozares padomniece Karina Zālīte.

2016.gada 28.aprīlis
Sanāksmē notika pirmā diskusija par Padomes secinājumu projektu par pārtikas produktu sastāva uzlabošanu. Sanāksmes laikā tika izteikti atsevišķi priekšlikumi grozījumiem.
Sanāksmē piedalījās: veselības nozares padomniece Karina Zālīte.